Scroll Top
droga

NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości przy realizacji inwestycji z RFRD - i to na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Fot. Petra Söhner z Pixabay

NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości przy realizacji inwestycji z RFRD - i to na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Fot. Petra Söhner z Pixabay

NIK o nieprawidłowościach przy remontach dróg

W 2023 r. Delegatura NIK w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w 10 jednostkach samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, aby sprawdzić czy prawidłowo przygotowano, przeprowadzono i utrzymywano inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączna wartość skontrolowanych inwestycji wyniosła 27 mln 165,8 tys. zł, a dofinansowanie – 13 mln  244,3 tys. zł.

Podmioty objęte kontrolą były przygotowane pod względem organizacyjnym do wykonania inwestycji. Ich struktura organizacyjna była dostosowana do zakresu realizowanych zadań. Każdemu skontrolowanemu przedsięwzięciu zapewniono pełne finansowanie i w każdym z nich osiągnięto wszystkie zamierzone efekty rzeczowe. Niemniej NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości przy ich realizacji i to na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego – od opisu przedmiotu zamówienia publicznego po nierzetelne odbiory końcowe.

Ze względu na wagę i skalę nieprawidłowości sformułowano 40 wniosków pokontrolnych. W jednym przypadku skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczeń przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Najczęściej NIK wnioskowała o:

  • dokonywanie obowiązkowych okresowych kontroli stanu dróg,
  • regularne aktualizowanie książek dróg,
  • dokumentowanie objazdów dróg,
  • zapewnienie skutecznych mechanizmów kontroli gwarantujących wykonywanie inwestycji.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy NIK, opr. MP

Posty powiązane

error: Content is protected !!