Scroll Top
kolej stacja

Przyjęty przez Radę Ministrów i przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego.
Fot. cubicroot z Pixabay

Przyjęty przez Radę Ministrów i przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego.
Fot. cubicroot z Pixabay

Nowe i przywracane połączenia kolejowe w zachodniej Polsce

6 października 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na remont linii kolejowej między Skwierzyną a Międzychodem w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

Zarządca infrastruktury podpisał również umowę na rewitalizację linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, której efektem będzie lepszy dostęp do kolei w północnej Wielkopolsce.

Będą nowe połączenia w Lubuskiem

Dzięki podpisanej umowie między PKP PLK SA a samorządem województwa lubuskiego możliwe będzie ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji, a następnie realizację prac między Skwierzyną a Międzychodem (linia kolejowa 363).

Szacunkowa wartość robót budowlanych, obejmujących m.in. ten ok. 30-km odcinek, wynosi ponad 300 mln zł. Podpisana umowa oznacza, że PLK podpisały umowy z wszystkimi wnioskodawcami 35 projektów, którzy spełnili warunki naboru i zakwalifikowali się do dofinansowania w ramach rządowego programu Kolej Plus.

— Realizacja programu Kolej Plus umożliwia walkę z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez zwiększanie dostępu do kolei. Dzięki przebudowie linii między Skwierzyną a Międzychodem mieszkańcy wschodniej części województwa lubuskiego po latach znów zyskają dogodne przejazdy m.in. w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Nowe połączenia to impuls sprzyjający rozwojowi regionu — powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

— Przywrócenie kolejowych połączeń między Międzychodem a Skwierzyną to kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA, która zwiększy dostęp do kolei w województwie lubuskim. Wraz z rewitalizacją ciągu Międzychód – Szamotuły, także realizowaną w ramach programu Kolej Plus, utworzona zostanie alternatywna trasa, łącząca Gorzów Wielkopolski z Poznaniem, zapewnione będą więc nie tylko dogodne połączenia regionalne, ale także międzywojewódzkie — stwierdził Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Inwestycja zwiększy dostęp do kolei

Pociągi znów pojadą niewykorzystywanym od 1995 r. w ruchu pasażerskim odcinkiem Skwierzyna – Międzychód. Przebudowany tor wraz z nowoczesnymi urządzeniami sterowania pozwoli na przejazdy pociągów z prędkością do 120 km/h. Przejazd między Międzychodem a Gorzowem Wielkopolskim szacowany jest na ok. 65 min.

Prace obejmą także budowę ok. 6-km linii Gorzów Wielkopolski Wieprzyce – Gorzów Wielkopolski Strefa Ekonomiczna (w śladzie linii kolejowej nr 415).

Dogodne podróże zapewnią odpowiednio przygotowane perony między Międzychodem a Skwierzyną w: Wierzbnie, Rokitnie, Goraju, Przytocznej i Chełmsku. Prace obejmą także stacje i przystanki: Trzebiszewo, Brzozowiec Gorzowski, Deszczno i w Gorzowie Wielkopolskim (Karnin, Zieleniec, Zamoście i Wieprzyce).

Dostęp do kolei zwiększy budowa przystanków: Gorzów Wielkopolski Zakanale, Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Strefa Ekonomiczna). Perony, przystosowane także do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, zostaną wyposażone m.in. w wiaty, ławki i czytelne informacje. Na antypoślizgowej nawierzchni będą udogodnienia dla osób niewidomych (ścieżki naprowadzające). Zakończenie wszystkich prac w ramach projektu „Remont linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód” przewidywane jest w 2029 r.

W województwie lubuskim program Kolej Plus obejmuje także rewitalizację linii między Lubskiem a Bieniowem (linia kolejowa nr 275 Wrocław Muchobór – Gubinek).

Szacunkowa wartość robót na ok. 18 km odcinku wraz z budową mijanki w Letnicy na linii kolejowej nr 370 wynosi niemal 66 mln zł, a zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na 2028 r.

Kolej wróci do Czarnkowa

Mieszkańcy Czarnkowa w woj. wielkopolskim zyskają dogodny dostęp do kolei dzięki podpisanej przez PKP PLK umowie za blisko 13,5 mln zł na przygotowanie projektu rewitalizacji trasy na odcinku Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec.

Inwestycja w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus planowana jest do zakończenia w 2029 r.

Opracowany na podstawie podpisanej umowy projekt określi optymalny zakres prac na kolejowym ciągu komunikacyjnym Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec (linie kolejowe nr 390 i 236), a w efekcie umożliwi realizację inwestycji, która zwiększy dostęp do kolei w północnej Wielkopolsce i zapewni dogodne dojazdy pociągiem do Poznania.

— Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus niweluje wykluczenie komunikacyjne, zwiększając dostępność transportu publicznego. To szczególnie ważne zadanie w takich miastach jak Czarnków, gdzie mieszkańcy czekają na powrót pociągów od ponad 30 lat. Dzięki rewitalizacji trasy kolejowej wkrótce zyskają dogodne połączenie z Wągrowcem, Rogoźnem i Poznaniem — powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

— Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji dla rewitalizacji linii w ciągu Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec to kolejny ważny krok ku przywróceniu połączeń kolejowych w północnej części Wielkopolski. Projekt umożliwi wskazanie konkretnych rozwiązań służących podróżnym w większych i mniejszych miejscowościach położonych na trasie, tak aby przygotować dla mieszkańców możliwie najdogodniejsze przejazdy pociągiem do stolicy regionu — stwierdził Ireneusz Merchel.

Dzięki pracom wykorzystywana od ponad 30 lat wyłącznie w ruchu towarowym trasa Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec zostanie przystosowana do przewozów pasażerskich. Przebudowany ok. 64 km odcinek zyska m.in. nowe tory i urządzenia systemu sterowania ruchem. Powstanie łącznica, umożliwiająca ominięcie stacji Bzowo Goraj, a tym samym szybsze przejazdy, bez konieczności zmiany czoła pociągu. Możliwe będą sprawne podróże z prędkością 120 km/h. Odnowiona trasa zostanie włączona w zmodernizowaną już linię Poznań – Piła. Czas przejazdu koleją z Czarnkowa do stolicy regionu szacowany jest na ok. 1:40 h.

Dogodny dostęp do kolei zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Czarnkowie (Czarnków i Czarnków Zachodni), Goraju, Lubaszu, Jędrzejewie, Połajewie, Ryczywole, Runowie i Wągrowcu (Zachód). Prace uwzględnią także stację Rogoźno Wielkopolskie.

W przyszłości możliwa będzie budowa także kolejnych przystanków: Pianówka, Lubasz Zachód, Prusinowo, Ciążyń, Skrzetusz, Wiardunki, Kaziopole, Potuły, Runowskie i Wiatrowiec.

Kolej Plus zapewnia dobre połączenia

Do Programu Kolej Plus zakwalifikowano 35 inwestycji zgłoszonych przez samorządy 11 województw. Projekty obejmują miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują: • 12 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 372 km; • 13 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 484 km; • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km;• 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych. Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu: • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy); • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat; • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP PLK SA.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przyjęty przez Radę Ministrów i przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego.

Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

W Wielkopolsce program obejmuje rewitalizację czterech linii (poza linią Międzychód – Szamotuły także Śrem – Czempiń, Gostyń – Kąkolewo, Czarnków – Wągrowiec) i budowę nowej trasy kolejowej (Konin – Turek). Szacunkowa wartość wszystkich inwestycji w regionie o łącznej długości ponad 200 km wynosi ok. 2,2 mld zł.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!