Scroll Top
pociąg

Wsparcie rządowe dla zarządców infrastruktury kolejowej.
Fot. Robert Owen-Wahl z Pixabay

Wsparcie rządowe dla zarządców infrastruktury kolejowej.
Fot. Robert Owen-Wahl z Pixabay

Nowy Program utrzymaniowy na kolei do 2028 roku

7 listopada 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Ministerstwo Infrastruktury informuje: Rząd ustanowił program dotyczący wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r. Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł.

Program stanowi kontynuację obowiązującego 5-letniego Rządowego programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 r. ”

– Ministerstwo Infrastruktury konsekwentnie realizuje wieloletnie programy kolejowe. Przykładem takich działań są m.in. inwestycje realizowane w ramach programu utrzymaniowego, który zapewnia zarządcom infrastruktury kolejowej stabilne finansowanie prac naprawczych — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Przyjęty przez Radę Ministrów program utrzymaniowy służy nadrobieniu często wieloletnich zaległości w zakresie napraw, prac konserwacyjnych i remontowych na liniach kolejowych. Duże znaczenie ma również dla zapewnienia długofalowych efektów modernizacji linii kolejowych — stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Z programu będą mogły skorzystać: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

Program zawiera m.in. zaktualizowane dane finansowe zarządców infrastruktury kolejowej oraz projekcję porównywalnych wskaźników monitorowania dla wszystkich zarządców infrastruktury, biorących udział w programie od strony finansowej. Znajduje się w nim także dodatkowa prognoza kosztów zarządców infrastruktury w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej, rozszerzona na lata 2029-2035.

Istotną zmianą w stosunku do obowiązującego aktualnie programu jest zaprezentowanie podstawowych ujednoliconych wskaźników dla wszystkich zarządców infrastruktury biorących udział w programie, jeśli chodzi o infrastrukturę, koszty, prędkość, punktualność i bezpieczeństwo.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!