Scroll Top
schemat organizacji

KRIR poinformowała o wyborze zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz powołaniu Komisji Budżetowej KRIR na jej VII kadencję.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

KRIR poinformowała o wyborze zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz powołaniu Komisji Budżetowej KRIR na jej VII kadencję.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

„Nowy” zarząd KRIR czyli jest jak było, a będzie, jak jest

KRIR poinformowała o wyborze zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz powołaniu Komisji Budżetowej KRIR na jej VII kadencję. 

Zarząd VII kadencji tworzą: Wiktor Szmulewicz – prezes KRIR od 2006 roku, Robert Nowak – wiceprezes i jako członkowie zarządu: Gustaw Jędrejek, Grzegorz Leszczyński i Jolanta Nawrocka.

Zarząd VI kadencji tworzyli: Wiktor Szmulewicz, wiceprezesem był Mirosław Borowski. Członkami zarządu KRIR byli: Jolanta Nawrocka (pierwszy raz kobieta wybrana została wówczas do zarządu),  Ryszard Czaicki i Robert Nowak.

Zmian dużych więc nie poczyniono po ostatnich wyborach, o których więcej:

Co KRIR wie o… sobie? 

Wnioski przyjęte podczas pierwszego posiedzenia wydają się też jakby niezbyt świeże:

– w sprawie zamrożenia na 2024 r. stawki podatku VAT na żywność (0%),

– o zwiększenie limitu dofinansowania do kredytów rolniczych,

– w sprawie złagodzenia przepisów o ruchu drogowym dla poruszania się drogami publicznymi kombajnami zbożowymi o szerokości powyżej 3,5m bez hedera,

– przyspieszenia prac nad pomocą suszową,

– o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ujawnienia przez służby celno-skarbowe listy podmiotów, które sprowadzały zboża z Ukrainy latach 2021-2022,

– powołania komisji do opracowania planu racjonalnego gospodarowania wodą w Polsce.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!