Scroll Top
konferencja

Międzynarodowa konferencja Lokalnych Grup Działania w Przygoniu pod patronatem Ministra Rolnictwa, Fot. gov.pl

Międzynarodowa konferencja Lokalnych Grup Działania w Przygoniu pod patronatem Ministra Rolnictwa, Fot. gov.pl

Oddolność, samorządność, niezależność inicjatywa LEADER

LEADER to oddolna inicjatywa Komisji Europejskiej. Jest to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat.

– LEADER, jak żadna inna inicjatywa przed 2004 r., zintegrowała samorząd terytorialny, lokalnych działaczy społecznych, przedsiębiorców i mieszkańców – zauważył podsekretarz stanu Adam Nowak podczas konferencji „Od Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, LEADER i lokalnego budżetu partycypacyjnego do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Dialog obywatelski: Wybory do PE 2024 – po co nam uczciwe i równe wybory? Rola młodzieży w demokracji UE.”, realizowanej w ramach projektu GroundUp.

W spotkaniu uczestniczyła również młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (ZSCKR) im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach.

O inicjatywie LEADER

LEADER to oddolna inicjatywa Komisji Europejskiej. Jest to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat. Ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. Realizuje m.in. takie korzyści, jak rozwój lokalny oraz włączenie społeczne.

Inicjatywa LEADER została wdrożona do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Inicjatywa LEADER w Polsce, w ramach PROW 2014-2020, to m.in.:

291 Lokalnych Grup Działania (LGD);

ponad 23 tys. podpisanych umów na realizację projektów objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR);

realizacja licznych projektów służących rozwojowi rynków zbytu produktów i usług lokalnych;

powstanie wielu inkubatorów przetwórstwa lokalnego;

kilkanaście tysięcy nowych etatów;

kilka tysięcy nowych przedsiębiorstw;

rozwój działalności kilku tysięcy przedsiębiorstw;

utworzenie tysięcy nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Oddolność, samorządność, niezależność

Wiceminister Adam Nowak podkreślił, że chociaż nazwa „LEADER” kojarzy się z przywództwem, to w istocie jest akronimem z języka francuskiego, który wskazuje na powiązanie pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich.

Wyjaśnienie akronimu LEADER jest następujące:

Liaison – powiązania;

Entre – pomiędzy;

Actions – działaniami;

de  Development – na rzecz rozwoju;

de l’Econiomie – gospodarczego;

Rurale – obszarów wiejskich.

– To, co najcenniejsze w inicjatywie LEADER, to o oddolność, samorządność i niezależność, o które realizujący tę inicjatywę walczyli przez te 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Nie należy niszczyć tej lokalności na rzecz nadmiernego centralizowania – podkreślił wiceminister Nowak.

Wiceszef resortu rolnictwa zauważył, że dzięki realizacji inicjatywy LEADER przez 20 lat udało się dokonać szerokich, pozytywnych zmian na obszarach wiejskich – zarówno w aspekcie społecznym, jak i gospodarczym.

– LEADER, jak żadna inna inicjatywa przed 2004 r., zintegrowała samorząd terytorialny, lokalnych działaczy społecznych, przedsiębiorców i mieszkańców – stwierdził podsekretarz stanu.

Jak przykład działania inicjatywy wiceminister Nowak wskazał gospodarzy wydarzenia – Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi”.

O projekcie GroundUp

Projekt GroundUp jest realizowany wraz z 14 międzynarodowymi partnerami, a jego celem jest zjednoczenie partnerów – miast, Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych reprezentujących władze lokalne z Unią Europejską w celu aktywnego zaangażowania i wzmocnienia pozycji obywateli, zwłaszcza młodych ludzi, z obszarów wiejskich i peryferyjnych, w procesach związanych z UE i demokracją lokalną.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!