Scroll Top
euro

Fot. kalhh z Pixabay

Fot. kalhh z Pixabay

PARP na EKG 2024: wsparcie firm na każdym etapie rozwoju dzięki Funduszom Europejskim

W ciągu 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uczestniczyła w dystrybucji środków europejskich.

Agencja podpisała ponad 34 tys. umów na kwotę blisko 55 mld złotych, z czego przetransferowała środki na kwotę prawie 49 mld zł. Wykorzystując obecne Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej czy Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Agencja uczy przedsiębiorców m. in. zakładać firmy, ale również finansowo wspiera innowacyjne start-upy.

20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej to dobry moment, by podsumować wykorzystanie funduszy unijnych w procesach wspierania polskich przedsiębiorców. Rozdzielaniem tych środków zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedstawiciele brali udział w panelach dyskusyjnych tegorocznej odsłony Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

P.o. prezesa PARP Joanna Zembaczyńska-Świątek wzięła udział w panelu „Fundusze unijne – czas najwyższy”. Dyskusję między jego uczestnikami poprzedziło wystąpienie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

– Właśnie wkroczyliśmy w trzecią dekadę naszego członkostwa w Unii Europejskiej. To jest ten moment, kiedy jesteśmy już nieodłączną częścią Unii. Trudno sobie wyobrazić Unię bez Polski – podkreśliła minister Pełczyńska-Nałęcz. Mówiła też o samych funduszach: – Tak trzeba inwestować środki, żeby jak najbardziej przełożyły się one na rozwój polskich podmiotów, know-how, powstawanie nowych miejsc pracy, technologii, na polskie zyski i podatki.

O tym, jakie sumy pochodzące z dotacji unijnych zostały już zainwestowane, mówiła Joanna Zembaczyńska-Świątek, p.o. prezesa PARP.

– Od początku członkostwa w Unii wdrażamy programy w każdej perspektywie finansowej, a przed wejściem wdrażaliśmy programy przedakcesyjne. Do tej pory w ramach czterech perspektyw Agencja podpisała ponad 34 tys. umów na blisko 55 mld złotych, z czego przetransferowaliśmy środki w wysokości niemal 49 mld zł – powiedziała p.o. prezesa PARP.

Podkreśliła jednocześnie, że Agencja stara się wspierać firmy na różnym poziomie rozwoju, począwszy od pomysłów, poprzez badania, rozwój, aż po ekspansję na rynki zagraniczne.

– Te cztery perspektywy, w ramach których rozdysponowaliśmy środki, pokazują, jak odpowiadaliśmy na potrzeby przedsiębiorstw. Początkowo były to projekty inwestycyjne podnoszące konkurencyjność gospodarki, czy podnoszące kwalifikacje w przedsiębiorstwach – wyjaśniła Joanna Zembaczyńska-Świątek.

Agencja podejmowała też wiele inicjatyw, które tworzą system wsparcia biznesu.

– Byliśmy na przykład prekursorami Funduszu Pożyczkowego dla MŚP. PARP to również ogromne środki przekazywane na rzecz rozwoju regionów Polski Wschodniej – wskazała p.o. prezesa PARP.

O tym, dlaczego warto korzystać z programów wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mówiono z kolei w trakcie panelu „Rozmowy o Europie”. Karolina Dorywalska, dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu w PARP, rozmawiała z dwoma beneficjentami programów unijnych, tj. Programu Polska Wschodnia (POPW) oraz Programu Inteligentny Rozwój (POIR), którzy odnieśli znaczący sukces biznesowy.

– Od 20 lat wspieramy, mikro-, małe i średnie firmy. Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju biznesu – zapewniała Karolina Dorywalska.

Jak zauważyła, to wsparcie jest bardzo różnorodne – są projekty małe oraz wielomilionowe. – Wszystko zależy od tego, z czym przychodzi do nas przedsiębiorca. Przyznajemy środki m.in. na innowacje, promocje produktów na rynkach zagranicznych – dodała.

Agencja uczy także, jak otworzyć własny biznes.

– Mamy Akademię PARP, która udostępnia kursy e-learningowe. Przedsiębiorca nie musi wychodzić z domu, robi kurs na temat na przykład zakładania działalności gospodarczej, prawa, finansów, a następnie otrzymuje certyfikat – powiedziała przedstawicielka PARP.

Zaproszeni przez Agencję na panel dyskusyjny beneficjenci mieli możliwość zaprezentowania swoich biznesów.

– Chcieliśmy pokazać te projekty, ponieważ każdy z nich jest inny. Jeden został stworzony z myślą o dzieciach, drugi o energetyce. Są prowadzone przez różne osoby, w dwóch częściach Polski. To projekty dofinansowane w ramach „Bonów na innowacje” z POIR oraz „Platform startowych” z POPW. Cieszy nas to, że nasza współpraca trwa nadal – mówiła Karolina Dorywalska.

Smart Kids Planet – to projekt zrealizowany dzięki środkom z Programu Inteligentny Rozwój. Jego pomysłodawcami są Adam Kowalczyk i Karol Gaweł. W historycznej przestrzeni Fabryki Norblina powstało 9 stref mądrej zabawy i ponad 50 angażujących atrakcji. Wszystko po to, aby rozwijać przez zabawę u najmłodszych kompetencje przyszłości, uczyć współpracy, zapoznawać z najnowszymi technologiami i kształtować dobre ekologiczne nawyki.

Joanna Konopko to członek zarządu drugiej firmy – Prognosis. Głównym celem realizowanego projektu w ramach naboru dla startupów z Programu Polska Wschodnia było wdrożenie modelu biznesowego oraz dostarczenie nowoczesnego i innowacyjnego oprogramowania, które w znaczący sposób optymalizuje proces zakupu oraz zużycia energii elektrycznej. System Prognosis oferuje kontrolę nad fakturami i identyfikację oszczędności. Automatycznie dostosowuje parametry dystrybucyjne, obniżając koszty.

Trzeci z przedstawicieli Agencji – Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, wziął udział w panelu „Start-upy w Polsce”, podczas którego rozmawiano m.in o systemie wspierania rozwoju tego typu przedsiębiorstw.

– Definicja start-upu nie jest jednoznaczna. Zasadniczo chodzi o to, że mamy do czynienia z młodą organizacją, która zamierza robić rzeczy innowacyjne, przełomowe, poszukuje klientów swojej niszy rynkowej. Start-upy powinny być skalowalne, mieć potencjał do bardzo szybkiego rozwoju. Takie przewagi oferują im nowe technologie komunikacyjne, internetowe – mówił Marcin Seniuk.

PARP zaprasza innowacyjnych pomysłodawców do programów inkubacyjnych, gdzie w bezpłatny sposób mogą zweryfikować swoje koncepcje i modele biznesowe. To wszystko dzięki środkom z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. – Programy wystartowały ostatnio w sześciu platformach startowych w Polsce wschodniej. Zgłaszają się tam osoby fizyczne, które następnie uczestniczą w procesie inkubacji, rozwijają model biznesowy, by na koniec ubiegać się o 600 tys. zł bezzwrotnego wsparcia – zachęcał przedstawiciel Agencji.

Dla tych bardziej zaawansowanych start-upów PARP proponuje programy akceleracyjne, dzięki którym spółki z istniejącym już produktem, generujące przychody, mające sprzedaż i klientów, mogą uzyskać grant, wsparcie dużych korporacji czy funduszu inwestycyjnego.

– Przykładów spółek, które skorzystały z naszego wsparcia z POPW na bardzo wczesnym etapie rozwoju jest pewnie kilka tysięcy. Ja bardzo lubię przykład firmy Docplanner, która ociera się o miano tzw. jednorożca – firmy wartej miliard dolarów – mówił Marcin Seniuk. Spółka zaczynała jako „Znany Lekarz”. – Była prosta strona internetowa, prosta koncepcja wiążąca pacjentów z lekarzami. Już na wczesnym etapie, ponad 10 lat temu, jej założyciele skorzystali z dotacji z PARP-u na polepszenie swojego produktu. To pokazuje, że okres budowania start-upu może trwać więcej niż 10 lat. Zalecana jest więc cierpliwość w rozwijaniu produktu – podsumował przedstawiciel Agencji.

 

XVI Europejski Kongres Gospodarczy odbywał się w dniach 7-9 maja 2024 r. w Katowicach.

Informacje o ofercie Funduszy Europejskich PARP można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!