Scroll Top
pociąg

Rządowy program Kolej Plus ułatwi podróże i transport.
Fot. Jeremy Zhu z Pixabay

Rządowy program Kolej Plus ułatwi podróże i transport.
Fot. Jeremy Zhu z Pixabay

Perspektywa lepszych podróży koleją w woj. śląskim

9 października 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na zaprojektowanie drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami.

Dzięki tej inwestycji zwiększy się przepustowość linii: więcej pociągów będzie mogło kursować między Katowicami a Rybnikiem, Raciborzem i dalej w kierunku Czech.

Zadanie jest realizowane z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

— Kolej jest w woj. śląskim ważnym środkiem transportu w codziennych podróżach do pracy i szkoły. Dobudowa drugiego toru zwiększy możliwości podróżowania, co przełoży się na jeszcze lepszą ofertę przewozową. Nowe przystanki w Mikołowie zapewnią lepszy dostęp do kolei. Sukcesywnie likwidujemy wykluczenie komunikacyjne w całej Polsce — powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

— Mieszkańcy województwa śląskiego są największymi beneficjentami rządowego programu Kolej Plus pod względem liczby projektów: realizujemy ich w regionie aż osiem. Zaplanowane prace na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprawią dostęp do kolei mieszkańcom Orzesza i Mikołowa oraz zapewnią dogodne dojazdy pociągiem do stolicy województwa — stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

W ramach zadania zaprojektowane zostanie około 20 km toru i sieci trakcyjnej. Planowane są nowe przystanki w Mikołowie, które zwiększą dostęp do kolei: Kamionka, Reta i Osiedle Mickiewicza. Dla mieszkańców poprawi się komfort podróży z przebudowanych stacji Mikołów i Orzesze. Perony zostaną dostosowane do potrzeb podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się. Przystanek Łaziska Górne zyska nowy, drugi peron.

Prace projektowe dla zadania „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” będą realizowane w latach 2023 – 2026. Budowa jest przewidziana na lata 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ok. 460 mln zł.

Osiem projektów z województwa śląskiego w programie Kolej Plus

Na liście podstawowej programu Kolej Plus w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

We wrześniu PKP PLK SA i Miasto Bielsko-Biała podpisały umowę na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)”.

W sierpniu podpisano trzy umowy z wykonawcami prac projektowych w ramach zadań „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”, „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska” oraz „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142”.

Prowadzone jest postępowanie przetargowe dla zadania: „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”.

W lipcu ogłoszone zostały dwa przetargi: dla zadania realizowanego w trybie Projektuj i buduj: „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald” oraz dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r.

Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przyjęty przez Radę Ministrów i przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Coraz bliżej także kolejowych połączeń do lotniska w Pyrzowicach

W województwie śląskim realizowana jest również inwestycja w ramach projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Wartość umowy to ponad 600 mln zł. W ramach zadania zostanie odbudowany 30-kilometrowy nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie ok. 48 km linii kolejowej.

Do portu lotniczego pociągi będą jeździć z prędkością do 140 km/h.

— Konsekwentnie zwiększamy dostęp pasażerów do kolei. Takie inwestycje jak dobudowa drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami czy rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie przyczyniają się przywracania połączeń kolejowych, poprawy komfortu podróżowania, ale także stanowią impuls do rozwoju gospodarczego całego regionu — powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Pasażerowie z Zawiercia dojadą do lotniska w 23 min, a z Tarnowskich Gór w niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie niecałą godzinę. Dzięki tej inwestycji zwiększą się możliwości podróży oraz dostęp do kolei w regionie. Poprawi się skomunikowanie lotniska w Pyrzowicach z miastami województwa śląskiego oraz sprawność kolei aglomeracyjnej. Projekt ma także istotne znaczenie dla sprawnych przewozów towarowych. Linia będzie ważną trasą obsługującą bocznicę towarową CARGO MPL Katowice oraz dwie bocznice w Siewierzu. Projekt pozytywnie wpłynie na transport towarów drogą kolejową i lotniczą. Pociągi towarowe przyspieszą do 80 km/h, linią pojadą też cięższe składy.

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!