Scroll Top
pracownik komputer

Ruszają programy aktywizujące rynek pracy
Fot. Alyibel Colmenares z Pixabay

Ruszają programy aktywizujące rynek pracy
Fot. Alyibel Colmenares z Pixabay

Pierwsze umowy na unijne wsparcie projektów na lata 2021-2027 na Pomorzu

Władze samorządowe powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego i tczewskiego mogą już przystępować do realizacji projektów mających na celu rozwój zawodowy mieszkańców.

Właśnie podpisano umowy na dofinansowanie takich przedsięwzięć z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. To pierwsze w regionie umowy na fundusze z nowej unijnej perspektywy finansowej.

Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na staże, szkolenia czy rozpoczęcie własnego biznesu. Łącznie na rozwój zawodowy mieszkańców tych trzech pomorskich powiatów do wykorzystania jest blisko 10 mln zł. Ze wsparcia skorzystają osoby mające największe trudności w znalezieniu pracy.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który w Dzierzgoniu podpisywał umowy, zwrócił uwagę, że rynek pracy się zmienia, pojawiają się nowe zawody, potrzebne są zatem nowe umiejętności i kwalifikacje.

– Zawieramy dziś pierwsze umowy na realizację projektów, które zwiększą szanse na rozwój zawodowy i zatrudnienie, w zwłaszcza tych mieszkańców, którzy z uwagi na specyficzne trudności tej pomocy potrzebują najbardziej – podkreślił Struk.

Realizacją projektów zajmują się urzędy pracy, a ze wsparcia skorzystać mogą osoby mające największe trudności w znalezieniu pracy, w tym osoby bezrobotne, kobiety, młodzi do 30. roku życia, 55-latkowie i starsi o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, czy sprawujące opiekę nad dzieckiem lub inną osobą.

W powiecie kwidzyńskim do wykorzystania jest 3,7 mln zł, a pomocą objęte zostaną 242 osoby. W powiecie sztumskim sytuację zawodową mają szansę poprawić 104 osoby za ponad 1,6 mln zł, natomiast w powiecie tczewskim do wykorzystania jest 4,6 mln zł dla 304 osób.

Uczestnicy, wspólnie z doradcą zawodowym z urzędu pracy, mogą przeanalizować swoją sytuację zawodową i ułożyć plan kariery. W zależności od potrzeb i sytuacji mogą być skierowani np. na staż do pracodawcy, aby zdobyć doświadczenie, albo na szkolenie podnoszące kompetencje. Chętni do założenia własnego biznesu mogą starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej; w tych trzech powiatach można pozyskać dofinansowanie w kwocie do 30 tys. zł.

Na Pomorzu na wsparcie rozwoju zawodowego w latrach 2023-2024 przeznaczono ponad 89 mln zł. Przewiduje się, że łącznie w projektach udział weźmie blisko 6 tys. osób, z czego ok. 2,5 tys. będą stanowili młodzi Pomorzanie i Pomorzanki.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!