Scroll Top
euro-banknotes-gb801e2557_1920


Komitety wyborcze mogą planować większe wydatki
Fot. Królestwo Nauki z Pixabay


Komitety wyborcze mogą planować większe wydatki
Fot. Królestwo Nauki z Pixabay

Planowane zwiększenie limitów wydatków dla komitetów wyborczych

Zmiana limitów dla komitetów wyborczych jest szczególnie potrzebna małym komitetom, wystawiającym kandydatów w wyborach samorządowych, gdzie kwoty limitów są niskie.

Ministerstwo Finansów informuje w komunikacie o planowanym zwiększeniu limitów wydatków dla komitetów wyborczych:

Zgodnie z kodeksem wyborczym minister finansów jest zobowiązany do podwyższenia limitów wydatków komitetów wyborczych w sytuacji, gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5%.

Waloryzacja, jak szacuje ministerstwo, spowoduje wzrost kosztów dla budżetu państwa w 2023 r. o 26 tys. zł.

Ostatnio wydane w tej sprawie rozporządzenia obejmowały okres od II kwartału 2018 r. do III kwartału 2021 r. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosił wówczas 11,6%.

Obecnie – po III kwartale 2022 r. – wskaźnik ten wynosi 13,2 % i właśnie o taką wielkość minister finansów powinien zwiększyć limity wydatków dla komitetów wyborczych.

Limity przekładają się na późniejszy zwrot części wydatków z budżetu państwa. Zgodnie z szacunkami w 2023 r., wymagana przepisami waloryzacja oznacza wzrost wydatków na rzecz komitetów wyborczych o 26 tys. zł.

Zmiana jest szczególnie potrzebna małym komitetom, wystawiającym kandydatów w wyborach samorządowych, gdzie kwoty limitów są niskie. Przykładowo, kwota przypadająca na jeden mandat radnego w gminach do 40 tys. mieszkańców wynosi obecnie 1.187,42 zł, a po zmianie będzie to 1.344,16 zł. Z kolei w przypadku wyborów do Sejmu, kwota przypadającą na każdego wyborcę w kraju, będąca podstawą do obliczania limitu, zostanie zwiększona z 0.97 zł do 1.10 zł.

 

Źródło informacji: MF

Posty powiązane

error: Content is protected !!