Scroll Top
Conférence de presse d'Elisa Ferreira, commissaire européenne, et Vasco Alves Cordeiro, président du Comité européen des régions (CdR), sur la semaine européenne des régions et des villes 2022 et les résultats de la politique de cohésion sur le terrain

Konferencja prasowa podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast
Fot. KE

Konferencja prasowa podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast
Fot. KE

Polityka spójności głównym tematem Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Walka z kryzysami, stymulowanie transformacji energetycznej, a przede wszystkim wyrównywanie szans rozwojowych europejskich regionów – to najważniejsze aspekty unijnej polityki spójności, omawiane podczas rozpoczętego w poniedziałek 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Gdy, poczynając od 2004 roku, państwa Europy Środkowo-Wschodniej przystępowały do UE, ich średni PKB stanowił 59 proc. PKB całej Unii. Natomiast w 2019 roku było to już 77 proc. średniej unijnej. Decydujący wpływ na ten skok miały środki trafiające do Polski, Czech czy Litwy w ramach polityki spójności, będącej główną polityką inwestycyjną UE i stanowiącą około jednej trzeciej unijnego budżetu.

Zwraca na to uwagę komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira, która określa politykę spójności jako “spoiwo, które łączy Europę”. Przypomina, że to narzędzie inwestycyjne UE wyposażone jest w środki sięgające pół biliona euro. Według komisarz polityka spójności będzie odgrywała kluczową rolę w walce z kryzysem energetycznym, wspierając MŚP i gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji, a także umożliwiając państwom członkowskim zmniejszenie ich zależności od importowanych paliw kopalnych i pomagając w rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Jak wynika z opublikowanego właśnie nowego dokumentu roboczego dotyczącego wpływu polityki spójności na lata 2014–2020 finansowanie spójnościowe zwiększy PKB na mieszkańca w regionach słabiej rozwiniętych do 2023 roku nawet o 5 proc. Natomiast w perspektywie długoterminowej polityka spójności przynosi również korzyści regionom rozwiniętym dzięki międzyregionalnym efektom mnożnikowym. Każde euro wydane na projekty wspierane w ramach tej polityki wygenerowało dodatkowe 2,70 euro PKB w UE.

W ramach walki z kryzysami takimi jak pandemia czy inwazja Rosji na Ukrainę państwa członkowskie zaprogramowały już 45,2 mld euro na odbudowę po pandemii i rozpoczynają konkretne wykorzystywanie tych środków w praktyce. Komisja Europejska wypłaciła dodatkowe środki w wysokości 10 mld euro, aby pomóc państwom członkowskim przyjmującym uchodźców z Ukrainy. Kolejne 330 mln euro ze środków polityki spójności jest zaplanowane na zaspokojenie potrzeb uchodźców.

27,5 mld euro – tyle spójnościowych środków trafiło w kończącej się perspektywie finansowej na stymulowanie transformacji energetycznej. Chodzi o kluczowe projekty energetyczne i tworzenie infrastruktury krytycznej w zakresie gazu i energii elektrycznej, takie jak terminale LNG w Polsce i Grecji, czy instalacje magazynowania gazu oraz sieci energetyczne w Europie Środkowej.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to cykl wydarzeń, zaplanowanych do 13 października, w których bierze udział fizycznie oraz online ponad 15 tys. uczestników. W programie jest ponad 300 sesji z udziałem ponad tysiąca prelegentów z całej UE i spoza niej.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro przypomina, że znaczenie polityki spójności dla społeczności lokalnych jest większe niż kiedykolwiek wcześniej – 83 proc. przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych twierdzi, że jest to polityka, która wnosi największą wartość dodaną na ich terytorium.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP MediaRoom

error: Content is protected !!