Scroll Top
euro rozwój pieniądze pewne

MI spokojne o unijne pieniądze
Fot. svklimkin z Pixabay

MI spokojne o unijne pieniądze
Fot. svklimkin z Pixabay

Polityka spójności jest realizowana

MFiPR podaje w komunikacie: mamy zaliczki, ruszają konkursy, nie ma zagrożenia dla pieniędzy z polityki spójności.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

W związku z doniesieniami medialnymi, że Polska nie spełniła dotychczas “warunku podstawowego” dotyczącego stosowania Karty Praw Podstawowych, bez spełnienia którego nie możliwa ma być wypłata środków z polityki spójności, przekazujemy stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

Środki z polityki spójności nie są zagrożone. Do Polski wpłynęły zaliczki w wysokości ponad 1 mld euro z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027; Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie nowe programy krajowe i regionalne, ruszyły też pierwsze nabory do programów krajowych.

W ramach poszczególnych celów polityki spójności przypisane zostały tzw. warunki podstawowe, których wypełnienie na poziomie państwa członkowskiego umożliwia korzystanie z refundacji.

Polska przedstawiła dotychczas do Komisji Europejskiej samooceny uznające spełnienie wszystkich 20 warunków podstawowych.

KE uznała za spełnione 16 z 20 obowiązujących Polskę warunków podstawowych. W przypadku pozostałych 4 warunków, w tym dotyczącego Karty Praw Podstawowych (KPP), toczy się dialog z KE zmierzający do uznania ich za spełnione.

Komisja Europejska zaakceptowała Polsce wszystkie nowe programy operacyjne w perspektywie 2021-2027, w tym 16 regionalnych i 8 krajowych programów.

Do naszego kraju wpłynęło już ponad 1 mld euro w formie zaliczek na realizację programów.

Bardzo intensywnie pracujemy nad przygotowaniami do rozpoczęcia wdrażania programów: odbywają się posiedzenia Komitetów Monitorujących przyjmujących kluczowe dokumenty dla programów; trwa przygotowanie dokumentów wdrożeniowych; wkrótce rozpoczną się pierwsze nabory projektów.

Polityka spójności podąża normalną ścieżką, tak jak to było w poprzednich perspektywach finansowych UE.

Dzieje się to z pewnym opóźnieniem, ale wynika ono z prac KE i dotyczy też innych państw.

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym we wszystkich przygotowywanych dotąd samoocenach dla warunku dotyczącego KPP, Polska podtrzymuje stanowisko, że istniejące rozwiązania na poziomie państwa członkowskiego oraz zaproponowane dodatkowe działania w obszarze funduszowym zapewniają spełnienie warunku dotyczącego stosowania KPP.

Zgodnie z przepisami państwa członkowskie oceniają spełnienie warunków oraz przedstawiają argumentację i uzasadnienie, jeżeli uznają dany warunek za spełniony.

W związku z tym byłoby działaniem pozbawionym jakiejkolwiek logiki, gdyby nasz kraj w samoocenach spełnienia danego warunku wykazywał jego niespełnienie.

W styczniu/lutym 2023 r. MFiPR przygotowało kolejną samoocenę spełnienia warunku, która posiada formę dokumentu ramowego zawierającego m.in. opis systemu ochrony praw podstawowych w Polsce, obowiązki instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów w związku z zapewnieniem zgodności z KPP oraz procedurę zgłaszania skarg w zakresie nieprzestrzegania Karty przez instytucje lub beneficjenta. Ta trzecia już aktualizacja samooceny została przekazana do KE i obecnie MFiPR oczekuje na stanowisko Komisji w sprawie tego warunku. Liczymy, że jesteśmy zbieżni z oczekiwaniami KE w zakresie sposobu i kompletności opisu systemu i samoocena zostanie zaakceptowana, a warunek dotyczący Karty Praw Podstawowych uznany za spełniony.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!