Scroll Top
wieś

Fot. Jolanta Dyr z Pixabay

Fot. Jolanta Dyr z Pixabay

“Polska wieś 2024. Raport o stanie wsi” już jest!

– Wszyscy bardzo czekaliśmy na ten raport. Raport to także wspomnienia związane ze wspaniałym profesorem Jerzym Wilkinem – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas prezentacji nowego raportu „Polska wieś 2024. Raport o stanie wsi”.

W raportach tych ukazywane są przemiany na polskiej wsi w wielu aspektach: społecznym, technicznym, technologicznym oraz jakościowym.

Historia przemian
– Ten raport ma wyjątkową wartość. To także historia przemian, do której na pewno będą sięgali studenci i pracownicy naukowi. Jest wyważony i dobrze napisany – podkreślił szef resortu rolnictwa.
Minister Siekierski zwrócił uwagę, że, pomijając obecne problemy, należy zauważyć pozytywne aspekty naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Rolnicy dobrze wykorzystali stojące przed nimi możliwości, korzystając z programów przedakcesyjnych i unijnych, a duża zasługa w tym także pracowników nauki i doradztwa.
– Okres przedakcesyjny to była bardzo ciekawa praca i ogromne zaangażowanie bardzo wielu ludzi i instytucji wówczas działających – podkreślił szef resortu rolnictwa.
– Przemiany na polskiej wsi dokonały się w wielu aspektach: społecznych technicznych i technologicznych oraz jakościowym. To wszystko pokazywane jest w tych raportach – dodał minister.

Przyszłość
Mówiąc o wsparciu finansowym, które otrzymał sektor rolny w ciągu tych 20 lat, minister Siekierski poinformował, że jeżeli pozostaną jakieś środki, to zostaną przesunięte na wsparcie inwestycji, na unowocześnienie rolnictwa.
– Musimy określić jaka będzie Wspólna Polityka Rolna w przyszłości, bo od 1 stycznia 2025 roku rozpoczyna się nasza Prezydencja w Unii Europejskiej – przypomniał minister Czesław Siekierski.
Jednocześnie szef resortu rolnictwa odniósł się do swojej wczorajszej wypowiedzi o ewolucyjnym charakterze zmian w WPR, stwierdzając, że jednak po 20 latach te zmiany muszą być znacznie głębsze.
– Musimy bardziej iść w instrumenty finansowe, rynkowe, bo płatności bezpośrednie nie mają już takiego znaczenia, jak kiedyś. Inne muszą być modele wsparcia, finansowania. Bardziej dopasowane do wyzwań czasu – dodał minister.
Szef resortu rolnictwa stwierdził przy tej okazji, że to właśnie środowisko naukowe powinno określić praktykom i politykom wyzwania i wskazać, jaką iść drogą, aby je realizować.
– Jak zachować konkurencyjność polskiego rolnictwa w kontekście przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej? – pytał, wskazując jedno z wyzwań, szef resortu rolnictwa.
Podkreślił przy tym, że chciałby, aby jak najszybciej doszło do negocjacji akcesyjnych, gdyż określą one warunki, na jakich Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej.

Uwagi do raportu
Minister Siekierski zwrócił się z prośbą do autorów raportu, aby w kolejnej edycji znalazło się więcej informacji związanych z edukacją, z poziomem wykształcenia.
– Nie mamy też obrazu wsi polskiej, a wydarzyło się tak wiele rzeczy. Wieś jest bardzo zróżnicowana. Wystąpiły takie podziały, że dawne kryteria nie wystarczą – podkreślił minister.
– Powstają elity, które nie są związane ze wsią – dodał szef resortu rolnictwa.
Minister stwierdził przy okazji, że nie ma wszystkich danych o wsi i o rolnictwie i że były bardzo duże rozbieżności pomiędzy ośrodkami w zakresie oceny stanu zapasów zbóż.
– Trzeba zweryfikować też działalność Głównego Urzędu Statystycznego i w tej kwestii są prowadzone rozmowy z prezesem – żeby dane były zbierane w innej formie, aby uchwycić procesy, które tam następują – dodał minister.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!