Scroll Top
podpisanie umowy

Fot. UMWŁ

Fot. UMWŁ

Ponad 250 mln trafi dla samorządów z woj. łódzkiego na walkę z bezrobociem

Rozstrzygnięty został pierwszy nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Do samorządów trafi ponad 250 mln zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w szczególności tych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza.

Nabór był koordynowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach priorytetu „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem” (działanie „Aktywizacja zawodowa – PUP”), w którym wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie były wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa łódzkiego.

– Mamy to! Pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa. Nie dalej jak w maju podczas konferencji prasowej z udziałem ministra Grzegorza Pudy obiecywaliśmy, że do końca roku ogłosimy pierwsze konkursy. Mamy lipiec, a pierwszy nabór w ramach FEŁ2027 właśnie został rozstrzygnięty – powiedział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Wsparciem w projektach zostaną objęte osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w szczególności te znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli kobiety, osoby młode i starsze, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne czy o niskich kwalifikacjach. Uruchomione zostaną dla nich takie formy wsparcia jak: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, prace socjalne oraz staże. Podpisywanie umów z beneficjentami na realizację projektów rozpoczęło się na przełomie lipca i sierpnia.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze na 2023 i 2024 rok wynosi ponad 257 mln zł.

Wartość programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 to 2,74 mld euro.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!