Scroll Top
wiatrak


PPP może być stosowane przy rozwoju OZE
Fot. plBrYK z Pixabay


PPP może być stosowane przy rozwoju OZE
Fot. plBrYK z Pixabay

PPP i fundusze unijne, dodatkowo preferencyjne warunki finansowania

Inwestycje energetyczne z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego i funduszy europejskich mogą mieć finansowanie na preferencyjnych warunkach.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Minister Grzegorz Puda otworzył konferencję poświęconą efektywności PPP. Na wsparcie mogą liczyć m.in. projekty z zakresu termomodernizacji budynków, wymiany oświetlenia ulicznego czy odnawialnych źródeł energii.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się konferencja pn. „Efektywność w PPP” poświęcona wzmacnianiu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów inwestycyjnych, ze szczególnym akcentem na projekty dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej.

Minister Puda podkreślił, że efektywność energetyczna to sektor, w którym bardzo dobrze sprawdza się formuła partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Formuła PPP może być z powodzeniem stosowana w sektorze efektywności energetycznej. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy od tego czy realnie zapewni on uzyskanie oszczędności. Dzięki temu podmiot publiczny może liczyć, że część kosztów inwestycji zostanie sfinansowana uzyskanymi oszczędnościami – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister poinformował, że ponad 90 proc. zidentyfikowanych przez resort potencjalnych projektów hybrydowych to projekty właśnie z zakresu efektywności energetycznej.

– Pracujemy wspólnie ze stroną samorządową nad tym, aby w ramach programów regionalnych przeprowadzane były nabory z preferencjami dla projektów hybrydowych, np. w postaci niższego oprocentowania pożyczek i wyższego poziomu jej ewentualnego umorzenia. Dzięki PPP skala realizowanych projektów może stać się większa – powiedział G. Puda.

Minister zwrócił też uwagę na narzędzia, dzięki którym osiąga się efektywność w formule PPP, takie jak ocena efektywności przeprowadzana przed ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego, dialog konkurencyjny oraz odpowiedni skonstruowany mechanizm zarządzania umową PPP.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Ewelina Owczarska mówiła o konieczności upowszechniania formuły PPP na rzecz zapewnienia efektywności, jakości oraz trwałości inwestycji publicznych.

– Dla dalszego rozwoju rynku PPP niezbędne jest wdrożenie systemowego podejścia do uwzględniania formuły PPP jako sposobu realizacji zamierzeń inwestycyjnych – powiedziała wiceminister.

Owczarska zapowiedziała dalsze działania na rzecz zwiększenia świadomości jednostek publicznych w zakresie rozważania PPP jako równoważnej i alternatywnej metody realizacji zadań. Będzie to dotyczyć m.in. wspierania podmiotów publicznych na etapie przygotowania i realizacji projektów PPP.

Działania MFiPR na rzecz rozwoju PPP

Szef MFiPR podkreślił, że ministerstwo przygotowało i wdrożyło w czasie obowiązywania Polityki PPP z 2017 r. narzędzia, które ułatwiają weryfikację czy dane przedsięwzięcie jest efektywne i opłacalne. Resort wprowadził zasadę przygotowania przez podmiot publiczny stosownych analiz przed realizacją projektu w formule PPP. MFiPR świadczy także doradztwo w przygotowaniu takich projektów.

– Nasze działania, chociaż dedykowane podmiotom publicznym, wpływają na wszystkich interesariuszy polskiego rynku PPP, dlatego będziemy je kontynuować w ramach Polityki PPP do 2030 roku – mówił minister G. Puda.

Efekty Polityki PPP

W 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Politykę PPP 2017, która stworzyła spójne ramy prawne w zakresie PPP. Powstały rządowe wytyczne PPP obejmujące etapy od przygotowania projektu do zarządzania umową o PPP.

Ponad 100 potencjalnych projektów PPP uzyskało wsparcie doradcze Centralnej Jednostki ds. PPP przy przygotowywaniu inwestycji. Prowadzona była szeroka kampania szkoleniowa i informacyjna. Uruchomiliśmy takie narzędzia jak opinia PPP i test PPP.

Dzięki tym działaniom zaszło wiele pozytywnych zmian na polskim rynku PPP. W ich efekcie mamy obecnie 177 umów o PPP o wartości ponad 9,2 mld zł. Dominują projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego: jest to ok. 90 proc. umów. Są to inwestycje dotyczące efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, sportu i turystyki i gospodarki wodno- kanalizacyjnej.

Obecnie w Bazie Potencjalnych projektów PPP zawarte są 54 projekty o wartości ok. 9,9 mld zł. Wśród projektów na etapie procedury wyboru partnera prywatnego są m.in. 2 projekty rządowe wspierane przez MFiPR – projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych.

Rząd zdecydował o kontynuacji i aktualizacji Polityki PPP do 2030 r. Dokument 8 września br. przyjął Stały Komitet Rady Ministrów. Szacuje się, że w latach 2023 – 2030 zawartych powinno być około 80 nowych umów o PPP.

 

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!