Scroll Top
pudło klucz

W latach 2021-2022 finansowe wsparcie przeznaczono na utworzenie 12,6 tys. mieszkań, z czego: 8664 stanowiły lokale komunalne, 3790 to mieszkania społeczne czynszowe, 114 mieszkania chronione.
Fot. congerdesign z Pixabay

W latach 2021-2022 finansowe wsparcie przeznaczono na utworzenie 12,6 tys. mieszkań, z czego: 8664 stanowiły lokale komunalne, 3790 to mieszkania społeczne czynszowe, 114 mieszkania chronione.
Fot. congerdesign z Pixabay

Program budownictwa socjalnego i komunalnego w liczbach

Budżet rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r. to aż 1,65 mld zł.

Z tego już ponad 1,4 mld zł zostało rozdysponowane dla gmin, miast, spółek miejskich i gminnych, organizacji pozarządowych (w sumie 177 instytucji) na budowę nowych obiektów czy remonty istniejących już budynków i pustostanów. Powstanie 7196 nowych lub całkowicie wyremontowanych lokali mieszkalnych, 302 miejsca w schroniskach dla bezdomnych i 160 w noclegowniach.

Jakie zmiany w programie?

W 2021 r. wszedł w życie tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy, w ramach którego m.in. znacznie zwiększono dofinansowanie dla gmin z Funduszu Dopłat oraz wprowadzono rozwiązania ułatwiające gminom tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wspierających realizację lokalnej polityki mieszkaniowej (w tym podniesiono finansowe wsparcie do nawet 80 proc.).

W 2022 r. MRiT wprowadziło w programie kolejne zmiany, które spowodowały znaczne zwiększenie skali działania programu. To m.in.:

Możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc., co jest niezmiernie ważne w sytuacji rosnących cen materiałów i kosztów wykonania robót.

Brak konieczności angażowania własnych środków gminy już na starcie budowy.

Efekty działań MRiT

Cały czas oddawane są nowe mieszkania, których budowa rozpoczęła się w ostatnich dwóch latach. W całym kraju samorządy, spółki zależne i organizacje pożytku publicznego otrzymały w latach 2021-2022 finansowe wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań, z czego: 8664 stanowiły lokale komunalne, 3790 to mieszkania społeczne czynszowe, 114 mieszkania chronione.

Powstaną również 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych oraz 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach. Łączna kwota przyznanego dofinasowania z Funduszu tylko w latach 2021 i 2022 wyniosła ok. 2,2 mld zł.

Dla porównania w 2014 r. zakwalifikowano do finansowego wsparcia jedynie 121 wniosków, a suma dofinansowania ledwie przekroczyła 81 mln zł. Rok później zakwalifikowano 163 wnioski (dofinansowanie 116,5 mln zł).

 

Źródło informacji: MRiT/PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!