Scroll Top
konferencja


Fot.: Orlen Neptun


Fot.: Orlen Neptun

Przyszłość zasilana wiatrem edukacja dla polskiej energetyki morskiej

 W ciągu najbliższych lat morska energetyka wiatrowa w Polsce będzie potrzebować nawet 60 tys. wykwalifikowanych specjalistów.

Bedą to zarówno pracownicy terminalu instalacyjnego, logistycy, serwisanci farm wiatrowych, jak i menadżerowie. O perspektywach pracy w branży offshore wind dyskutowali uczestnicy panelu ORLEN Neptun podczas gdańskich Edukacyjnych Targów Kariery Edu Offshore Wind, 2024.

Targi były dwudniowym wydarzeniem, poprzedzonym wielomiesięcznym programem edukacyjnym realizowanym w ponad 125 szkołach ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

Na zaproszenie ORLEN Neptun w panelu pt. “Przyszłość zasilana wiatrem – kształcenie kadr dla polskiej energetyki morskiej” wzięli udział przedstawiciele środowiska dydaktycznego z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Windhunter Academy oraz Vulcan Training & Consultancy.

– Pierwsza polska farma wiatrowa Baltic Power już na początku 2025 roku będzie kluczowym dostawcą czystej energii o mocy blisko 1,2 GW. Dodatkowo Grupa ORLEN uzyskała zgodę Ministerstwa Infrastruktury na pięć nowych lokalizacji farm wiatrowych, które wygenerują około 5,2 GW, co pozwoli produkować czystą energię wystarczającą na zasilenie ok. 8 milionów gospodarstw domowych – mówił Karol Lewandowski – kierownik w dziale ds. Projektowania i Pozwoleń ORLEN Neptun. I dodawał: – Przedsięwzięcia te znacząco przyspieszą rozwój sektora OZE i wygenerują nowe miejsca pracy. Realizacja tych projektów wykracza daleko poza budowę farm wiatrowych, turbin i rozbudowę infrastruktury. Stwarza to zapotrzebowanie na specjalistów o różnorodnych umiejętnościach, począwszy od inżynierów i techników, a skończywszy na specjalistach ds. zarządzania projektami.

Do wypowiedzi Karola Lewandowskiego nawiązywali także Artur Ambrożewicz z Windhunter Academy i Magdalena Kryszewska Vulcan Training & Consultancy. Ambrożewicz zauważył, że przemysł offshore jest złożonym procesem wymagającym zaangażowania szerokiego grona ekspertów – od techników turbin wiatrowych, przez specjalistów w zakresie doradztwa, projektowania, logistyki, prawa, a nawet marketingu. Podkreślił również rosnące znaczenie elektryfikacji w branży, zapowiadając nowe możliwości dla elektryków, inżynierów automatyki czy mechatroników.

Magdalena Kryszewska z Windhunter Academy podkreśliła z kolei wzrost udziału kobiet w branży energetyki wiatrowej, który wynosi obecnie blisko 30%. Kobiety pełnią w branży równoprawne funkcje, odpowiadając m.in. za nadzór BHP, logistykę lub pracując w charakterze techników bezpośrednio przy turbinach wiatrowych.

Zdaniem dr hab. Sambora Guze, prodziekana Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, branża offshore wind to przyszłość polskiej energetyki, która z jednej strony daje szansę rozwoju, ale również wymaga stałego doskonalenia i dostosowywania się do potrzeb zmieniającego się pod względem technologicznym rynku.

– Nasza uczelnia posiada kompleksową ofertę programów edukacyjnych, organizuje także wizyty studyjne na farmach wiatrowych, które umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia na międzynarodowym poziomie – zauważył dr Guze.

ORLEN Neptun jest zaangażowany w rozwój kompetencji w branży offshore wind zarówno na poziomie akademickim, jak i szkół ponadpodstawowych. Współpracuje z Akademią Morską w Gdyni oraz Politechniką Morską w Szczecinie. Spółka uruchomiła też w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu i Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie pierwsze w Polsce specjalistyczne szkolenia dla osób zainteresowanych pracą na terminalach instalacyjnych morskich farm wiatrowych. Po ich zakończeniu, najlepsi uczniowie zostaną zatrudni przez ORLEN Neptun do pracy na terminalu offshore wind w Świnoujściu.

 

Źródło informacji: Orlen Neptun; PAP MediaRoom

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!