Scroll Top
otwarcie przesyłu gazu, odkręcenie kurka

Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Fot. Polska Spółka Gazownictwa

PSG zrealizowała wartą 79 mln inwestycję w woj. śląskim

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła realizację inwestycji, której celem była gazyfikacja czterech gmin położonych w województwie śląskim. Łączna wartość inwestycji to blisko 79 mln zł.

W wydarzeniu w miejscowości Blachownia uczestniczyli m.in. wicewojewoda śląski Robert Magdziarz i członek zarządu PSG ds. operacyjnych Jakub Kowalski.

Dzięki inwestycji dostęp do błękitnego paliwa zyskało blisko 25 tys. mieszkańców gmin: Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice położonych w województwie śląskim. Realizacja projektu pozwoli dostarczać gaz ziemny na obszary dotąd nieposiadające sieci gazociągów, będące jednym z najsłabiej zgazyfikowanych regionów w tej części kraju. Łączna długość sieci wybudowanej w ramach inwestycji to prawie 95 km.

– Polska Spółka Gazownictwa od lat buduje doskonałe relacje z lokalnymi społecznościami, a w województwie śląskim jest postrzegana jako przedsiębiorstwo o znakomitej renomie. Gratuluję ukończenia tej inwestycji, która pozwoliła na zgazyfikowanie kolejnej „białej plamy” na mapie polskiego systemu dystrybucji gazu ziemnego – powiedział Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski.

Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści: senator Ryszard Majer oraz posłowie: Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka i Andrzej Gawron podkreślali znaczenie inwestycji nie tylko dla lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców oraz ochrony środowiska naturalnego, ale również dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego tej część województwa śląskiego.

– Polska Spółka Gazownictwa gotowa jest do kolejnych działań inwestycyjnych, które służyć będą przede wszystkim lokalnym społecznościom. Dla dalszych sukcesów istotne jest przychylne otoczenie prawne. Duże znaczenie dla realizacji tego projektu miało wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego. Dla przyszłych inwestycji pomocne byłoby również uznanie nośnika energii, jakim jest paliwo gazowe, nie za przejściowe, ale za trwały element systemu energetycznego – stwierdził Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych.

Prace związane z budową sieci gazowej rozpoczęto na początku 2019 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 79 mln zł, z czego 38 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania. – Dziękuję przedstawicielom władz wojewódzkich oraz lokalnych za doskonałą współpracę i wsparcie okazywane na każdym etapie realizacji inwestycji. Przeprowadzenie tego procesu nie byłoby możliwe, gdyby nie doskonałe relacje inwestora, czyli PSG, z lokalnymi samorządowcami – przyznał Ziemowit Podolski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

 

Źródło informacji: Polska Spółka Gazownictwa; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!