Scroll Top
pociąg wiadukt

Modernizacja zwiększy komfort pasażerów w codziennych podróżach.
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Modernizacja zwiększy komfort pasażerów w codziennych podróżach.
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Rusza wielka inwestycja kolejowa na Pomorzu

Ministerstwo Infrastruktury informuje o modernizacji i rozbudowie linii kolejowej nr 202 między Słupskiem a Lęborkiem oraz samej stacji Słupsk.

6 listopada 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowy za blisko 1,85 mld zł z wykonawcami prac – firmami Torpol i Intercor.

– Podpisane umowy dotyczą inwestycji o kluczowym znaczeniu dla tej części województwa pomorskiego. Kolej zmienia się na lepsze na terenie całego kraju. Skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym, budując kolej bezpieczną, przewidywalną, z poszanowaniem środowiska naturalnego — powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rząd ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

– Modernizacja stacji Słupsk oraz linii w kierunku Trójmiasta zachęci do wyboru pociągów w codziennych podróżach do pracy i szkoły. Zapewniony zostanie lepszy dostęp do kolei także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Sprawne wykorzystywanie przez PKP PLK SA środków z budżetu państwa i dotacji unijnych przyczynia się do budowy nowoczesnej kolei będącej odpowiedzią na oczekiwania podróżnych — stwierdził Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Modernizacja odcinka Lębork – Słupsk (linia kolejowa 202 Gdańsk Główny – Stargard) zwiększy komfort pasażerów w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, ale także na trasie Trójmiasto – Szczecin. Przebudowany zostanie jeden oraz dobudowany drugi tor na długości ponad 50 km. Zwiększy się przepustowość linii, co umożliwi sprawniejsze podróże. Po zakończeniu wszystkich prac na odcinku Lębork – Słupsk, a także planowanych prac na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork oraz uzyskaniu wymaganych pozwoleń, czas podróży między Gdynią Chylonią a Słupskiem skróci się około 15 minut. Pociągi pasażerskie przyśpieszą ze 120 km/h do 160 km/h, a towarowe z 70 km/h do 120 km/h. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Wygodniejsze podróże oraz pełną dostępność, także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, zapewnią przebudowane i nowe perony na stacjach i przystankach: Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie. Dodatkowy dostęp do pociągów umożliwią nowe przystanki w Runowie, Łebieniu oraz Siemianicach. Na modernizowanej linii na odcinku Lębork – Słupsk wyższy poziom bezpieczeństwa zapewnią nowe urządzenia i systemy sterowania ruchem, a także 3 nowe mosty kolejowe, 1 nowy wiadukt kolejowy, 3 przepusty oraz 6 nowych przejść podziemnych pod torami, które także przyczynią się do usprawnienia komunikacji.

Inwestycja obejmie także przebudowę 3 mostów, 12 wiaduktów kolejowych, 9 wiaduktów drogowych, 18 przepustów. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Wartość robót to 1,284 mld zł.

Na stacji Słupsk przebudowane zostaną trzy perony. Będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Nowe lokalne centrum sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi przebudowany zostanie most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru.

Inwestycja obejmie także przebudowę 3 wiaduktów kolejowych, 1 przejścia podziemnego pod torami oraz 5 przepustów. W Kobylnicy Słupskiej zbudowany zostanie nowy peron w ciągu linii kolejowej nr 202, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin. Wartość robót to blisko 562 mln zł.

PLK SA podpisały także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad oboma zadaniami na łączną kwotę prawie 11,8 mln zł. Zakończenie prac budowlanych na stacji Słupsk oraz na odcinku Lębork – Słupsk planowane jest w 2026 r. Projekt „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” planowany jest do realizacji w ramach dwóch perspektyw finansowych: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Ogłoszenie przetargu na prace na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork planowane jest w I połowie 2024 r.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!