Scroll Top
zawód kształcenie fryzjer

Organy prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły wnioskować o środki na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności
Fot. Orna Wachman z Pixabay

Organy prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły wnioskować o środki na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności
Fot. Orna Wachman z Pixabay

Ruszył nabór w konkursie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o rozpoczęciu drugiego naboru w konkursie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. Samorządy będą mogły pozyskać środki na kształcenie uczniów m.in. z zakresu drogownictwa, ochrony środowiska, fryzjerstwa czy administracji.

Do 3 kwietnia organy prowadzące szkoły realizujące kształcenie zawodowe lub centra kształcenia zawodowego będą mogły wnioskować o środki na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać również organizacje branżowe właściwe dla określonej dziedziny. Dodatkowo premiowana będzie współpraca z uczelniami lub instytutami badawczymi.

“Dzięki zaangażowaniu branż projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami” – wskazano w komunikacie MEiN.

Jak zaznaczono w komunikacie resortu, celem konkursu jest utworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności. Będą to ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania na potrzeby uczniów, studentów oraz pracowników branż.

Centra będą specjalizowały się w jednej z dziedzin gospodarki i będą mogły prowadzić kursy oraz szkolenia w tym zakresie. W sumie wyszczególniono 24 branże i 65 zawodów, m.in.: technik fotografii i multimediów, technik budowy dróg, kamieniarz, monter stolarki budowlanej, technik ochrony środowiska, technik prac biurowych, elektryk, fryzjer, technik hotelarstwa, złotnik, zegarmistrz, technik farmacji, opiekun DPS, technik technologii żywności, technik telekomunikacji.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!