Scroll Top
wiceminister obrady

Wiceminister Jarosińska-Jedynak na Konwencie Marszałków Województw RP; Fot.: MFiPR

Wiceminister Jarosińska-Jedynak na Konwencie Marszałków Województw RP; Fot.: MFiPR

Rząd będzie wspierał samorządy w zapewnieniu wkładu własnego przy funduszach UE

Beneficjenci programów regionalnych wciąż mogą liczyć na wsparcie rządu przy zapewnieniu części wkładu własnego – zapewniła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W najbliższym czasie MFiPR ma przystąpić do aktualizacji kontraktów programowych w zakresie takiego wsparcia.

Wiceszefowa MFiPR wzięła udział w Konwencie Marszałków Województw RP, który odbył się w Poznaniu. Jednym z głównych tematów rozmów było wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce w nowej perspektywie finansowej.

– Polska jest największym beneficjentem Polityki Spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE. Łącznie do dyspozycji mamy ponad 76 mld euro. Rekordowe 44 proc. z tej kwoty na lata 2021-2027 zarządzane jest bezpośrednio w regionach. Gwarantuje to więcej inwestycji we wszystkich samorządach. Oznacza także najlepsze i najefektywniejsze wykorzystanie tych pieniędzy, zgodnie z lokalnymi potrzebami – powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej poinformowała również o podziale limitu na współfinansowanie z budżetu państwa programów regionalnych na lata 2021-2027.

– Podobnie jak w poprzedniej perspektywie rząd wspierać będzie z budżetu państwa beneficjentów programów regionalnych w zapewnieniu części wkładu własnego. W najbliższym czasie przystąpimy do aktualizacji kontraktów programowych w tym zakresie – dodała.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła również o podejściu terytorialnym w polityce rozwoju i współpracy samorządów lokalnych.

– Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym zostało wskazane jako jedno z istotnych działań Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Współpraca JST stała się narzędziem wsparcia prowadzonej polityki rozwoju – wyjaśniła sekretarz stanu.

Wiceminister zabrała także głos w sprawie zamykania programów operacyjnych kończącej się perspektywy środków z UE. Wskazała, że na poczet inwestycji realizowanych ze wsparciem środków Polityki Spójności na lata 2014-2020 zakontraktowano już niemal całość dostępnej alokacji (99 proc), a rozliczone wydatki wykazane przez beneficjentów projektów wynoszą 280 mld zł w części dofinansowania UE (ponad 79 proc. alokacji). Dodała, że do wydatkowania i rozliczenia z beneficjentami pozostaje kwota ok. 73,3 mld zł dofinansowania unijnego.

W obradach Konwentu Marszałków Województw RP wzięli również udział przedstawiciele Komisji Europejskiej – Emma Toledano Laredo, dyrektor w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej KE oraz Younous Omarjee, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!