Scroll Top
schron

Zdjęcie z kontroli NIK (Wejście do jednego ze schronów na terenie Torunia)

Zdjęcie z kontroli NIK (Wejście do jednego ze schronów na terenie Torunia)

Schronów nie ma

Po wczorajszej informacji NIK, że nie ma co liczyć na zaopatrzenie w wodę w sytuacji kryzysowej, dziś dowiadujemy się, że nie ma też możliwości ukrycia się w schronach.

Więcej o przygotowaniu na wystąpienie sytuacji kryzysowej związanej z zaopatrzeniem w wodę:

NIK: Gminy nie są przygotowane na kryzys wodny

NIK: Gminy nie są przygotowane na kryzys wodny

Rząd PiS nie zdołał zmienić przepisów dotyczących obrony cywilnej.

Więcej o tym – i o planach nowego rządu:

Rząd i samorząd podzielą się kompetencjami ws. ochrony ludności

Rząd i samorząd podzielą się kompetencjami ws. ochrony ludności

NIK wskazuje, że brak podstaw prawnych i zbyt niskie wydatki prowadzą do sytuacji, w której trudno liczyć na możliwość jakiegokolwiek ukrycia się w sytuacji zagrożenia.

„Dwa lata po wybuchu wojny w Ukrainie, w Polsce na miejsce w schronach i ukryciach może liczyć niecałe 4% mieszkańców (raport Państwowej Straży Pożarnej), obrona cywila nie istnieje, a obywatele nie wiedzą, gdzie w razie zagrożeń mogą szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Sześć z 32 gmin skontrolowanych przez NIK nie zapewniło takiego miejsca żadnemu ze swoich mieszkańców, a 68% poddanych oględzinom schronów i ponad połowa ukryć nie spełniały wymaganych warunków technicznych” – podaje NIK.

Izba wskazała też, że wątpliwą jakość ma raport PSP z 2022 roku:

„Z przygotowanego wówczas raportu wynikało, że w schronach i ukryciach jest miejsce dla niecałych 4% mieszkańców (1 428 369 osób), natomiast pojemność miejsc doraźnego schronienia (np. w piwnicach) przekracza populację Polski. Upubliczniając raport wiceminister oświadczył, że w przypadku zagrożenia może się w nich schronić w sumie ponad 49 mln osób. Kontrola NIK wykazała, że przedstawione w raporcie dane są nierzetelne i mogą stwarzać fałszywe poczucie bezpieczeństwa.”

Wątpliwości izby wzbudziły też zapewnienia o możliwości wykorzystania jako schronu warszawskiego metra.

Wśród zaleceń pokontrolnych jest wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji o podjęcie działań mających na celu wykorzystanie wyników inwentaryzacji budowli ochronnych przeprowadzonej w 2022 r. przez PSP, uzupełnionej o sprawdzenie budowli pod kątem możliwości zabezpieczenia mieszkańców podczas konfliktu zbrojnego, poprzez przygotowanie narzędzia o charakterze zbliżonym do alertu RCB, wskazującego mieszkańcom konkretne miejsca schronienia, co przyczyni się eliminowania nadmiernego gromadzenia osób w jednej budowli.

 

Liczba budowli ochronnych oraz ich pojemność w kontrolowanych miastach, miastach i gminach oraz gminach w 2022 r.

Kolejno:

Gmina, Ludność, Liczba miejsc w budowlach ochronnych, Mieszkańcy, którym zapewniono miejsca w budowlach ochronnych w %, Liczba miejsc w ukryciach do doraźnego przygotowania,Mieszkańcy, którym zapewniono miejsca w budowlach ochronnych i w ukryciach do doraźnego przygotowania w %

Świnoujście                                   35903      2734     7,61      42179* 126,89*

Elbląg                                               105520    6307     5,97      184065 100

Olkusz                                              45087      1013     2,3         32170   71,4

Skawina                                          42100      0             0             26299   62,5

Suwałki                                           65999      0             0             40612   62

Rumia                                              46205      0             0             27430   59

Biała Podlaska                               54379      0             0             25033   46,03

Gniezno                                           62672      0             0             29000   43

Żagań                                               22560      0             0             6017     26,67

Gdynia                                             216672    33041  15,25    18450   23,76

Toruń                                               173788    7885     4,5         22990   17,8

Ostrowiec Św.                               61 579      2336     4             8218     17

Skarżysko-Kamienna                  41062      4327     10,5      0             10,5

Jarocin                                             45 547      0             0             3569     8

Wałbrzych                                      92884      550        0,6         3000     3,8

Giżycko                                            26085      700        2,7         0             2,7

Zielona Góra                                  128753    278        0,2         3119     2,64

Krosno                                             43512      479        1,1         904        2,08

Łask                                                  26490      355        1,34      0             1,34

Czechowice-Dziedzice                42573      469        1,1         534        1,25

Kołobrzeg                                       40543      210        0,52      0             0,52

Koluszki                                           22485      0             0             50           0,22

Warszawa                                      1862345 0**        0**        0**         0**

Bogatynia                                       21085      0             0             0             0

Żnin                                                  23134      0             0             0             0

Dęblin                                              14484      0             0             0             0

Ostrołęka                                       48592      370        0,76      0             0

Kędzierzyn-Koźle                         52705      0             0             0             0

Zdzieszowice                                 13616      0             0             0             0

Krasne                                             12904      0             0             0             0

Białystok                                         293028    18320  6,25      0             0

Gliwice                                             171023    0***      0***      0***      0***

* dane na podstawie inwentaryzacji budowli przeprowadzonej przez PSP.

 

** Według danych Urzędu, na terenie m.st. Warszawy nie było budowli ochronnych (schronów i ukryć) w rozumieniu wytycznych SOC. W kwietniu 2022 r. w Urzędzie opracowano dokument „Potencjalne miejsca ukrycia dla mieszkańców stolicy na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa” i wskazano lokalizację takich miejsc w poszczególnych dzielnicach, lecz nie zweryfikowano stanu technicznego tych obiektów oraz faktycznego ich przygotowania na wypadek zagrożenia. Według przyjętych przez Miasto założeń, w doraźnych miejscach ukrycia, nie będących budowlami ochronnymi, schronienie mogłoby znaleźć około 64% mieszkańców Warszawy.

 

***Dane na podstawie Ocen przygotowania obrony cywilnej w m. Gliwice za poszczególne lata okresu 2012-2021 pozyskanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W Urzędzie Miasta Gliwice powołano się na brak takich danych, a w Ocenach wielokrotnie wskazywano na znikome możliwości ochrony ludności w tych budowlach.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Posty powiązane

error: Content is protected !!