Scroll Top
trasa rowerowa jeziora

Projekty w ramach FST dla Małopolski Zachodniej mogą dotyczyć m.in. ochrony przyrody; fot. UMWM

Projekty w ramach FST dla Małopolski Zachodniej mogą dotyczyć m.in. ochrony przyrody; fot. UMWM

Startują nabory z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej

Uruchomiona została pula 254 mln zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej.

Unijne dotacje w jej ramach trafią do powiatów: olkuskiego oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski to jedno z narzędzi Europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań na rzecz zrównoważonej gospodarki w regionach, które funkcjonują w oparciu o wydobycie węgla i są narażone na negatywne skutki społeczne odchodzenia od tego surowca. W Małopolsce to przede wszystkim cztery powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski i wadowicki.

– Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to duża szansa dla zachodniej części Małopolski. Pozwoli przede wszystkim na to, aby skutki transformacji energetycznej były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców i przedsiębiorców naszego regionu – powiedział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Dwa nowe konkursy w ramach FST w lipcu

W lipcu planowane jest ogłoszenie dwóch konkursów w obrębie FST. Będą dotyczyć wsparcia dla działań związanych z wykorzystaniem OZE i rozwojem obszarów zrównoważonych energetycznie.

W ramach tego konkursu planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika, geotermia, pompy ciepła). Rozwój wspólnot energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, np. klastry energii, spółdzielnie energetyczne. Wsparcie może obejmować przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania, monitorowania, zarządzania w ramach danego podmiotu. Budżet naboru to 54,8 mln zł.

Celem drugiego z planowanych na lipiec konkursów jest rozwój firm wspierających sprawiedliwą transformację. Dotowane będą inwestycje rozwojowe (produkcyjne, logistyczne, B+R, w zakresie ograniczania powstawiania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych), prowadzące do zmiany profilu działalności firmy lub tworzenia nowych miejsc pracy. Budżet naboru to 141,7 mln zł.

Wcześniejsze wciąż trwające nabory

Wcześniej – w czerwcu – jako pierwszy w ramach FST został ogłoszony konkurs na kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy w Małopolsce Zachodniej. Jego celem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom stojącym w obliczu zwolnienia, ich nieaktywnym zawodowo domownikom oraz pracodawcom z sektorów podlegających transformacji i branż powiązanych. Programy te mają także wspierać rozwój przedsiębiorczości poprzez ofertę skierowaną do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Planowane w ramach tego konkursu przedsięwzięcia mają szansę nawet na 95 proc. dofinansowania. Nabór wniosków potrwa do 7 sierpnia br.

Z kolei 90 proc. dofinansowania projektu można otrzymać na tworzenie fablabów, czyli innowacyjnych pracowni i otwartych laboratoriów, dzięki którym mieszkańcy zyskają dostęp do różnorodnych maszyn i urządzeń, nowoczesnych technologii oraz wiedzy i know-how, gdzie będą wspierani w nabywaniu umiejętności związanych z branżami zielonymi oraz dobrymi praktykami klimatycznymi.

Fablaby mają służyć zarówno osobom indywidualnym, jak i konkretnym grupom, np. szkołom. Fundusze Europejskie pozwolą pokryć koszty zorganizowania kreatywnej przestrzeni, jej wyposażenia oraz przygotowania i promocji oferty edukacyjnej. Wnioski o wsparcie fablabów można składać do 16 sierpnia br.

Do 1 września można też składać wnioski o dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i zachowania różnorodności biologicznej ekosystemów i siedlisk przyrodniczych (w tym ochrony i odtwarzania naturalnych siedlisk, ochrony rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów). Budżet konkursu to 10,2 mln zł.

Pula 41,1 mln zł skierowana została natomiast na rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury – wprowadzanie rozwiązań opartych na przyrodzie („nature-based solutions”), wspierających łagodzenie zmian klimatu, redukcję emisji gazów cieplarnianych, wpływających na zachowanie różnorodności biologicznej, takich jak np.: parki kieszonkowe, stawy retencyjne, zielone dachy, ogrody deszczowe, zielone przystanki oraz projekty odbetonowania przestrzeni publicznych. Dotacja może pokryć nawet 95 proc. kosztów.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!