Scroll Top
Umowa ws. utworzenia Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego Fot. UMWŚ

Umowa ws. utworzenia Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego Fot. UMWŚ

Umowa ws. utworzenia Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego Fot. UMWŚ

Świętokrzyskie: ze wsparciem z UE powstanie wart ok. 350 mln Fundusz Powierniczy Województwa

Zarząd województwa świętokrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia wartego ok. 350 mln zł Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego.

Fundusz ma wspierać finansowo firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, działające na terenie regionu.

Zgodnie z podpisaną umową, Bank Gospodarstwa Krajowego utworzy Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego – na ten cel zarząd województwa przeznaczył blisko 350 mln zł – w tym z UE ok. 296 mln zł; poza tym BGK ma zapewnić wniesienie krajowego współfinansowania w wysokości ponad 52 mln zł. Wkład krajowy pochodzi ze zwróconych pożyczek, udzielonych w ramach programu “Inteligentny Rozwój”.

BGK będzie zarządzać Funduszem i zawierać umowy operacyjne z pośrednikami finansowymi, którzy będą udzielać pożyczek firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, działającym na terenie województwa świętokrzyskiego.

– Liczymy, że udzielone pożyczki stanowić będą impuls rozwojowy dla świętokrzyskich przedsiębiorców, podobnie jak w poprzednim okresie programowania, gdzie z dotacji i wsparcia na działalność skorzystały setki firm – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Fundusz ma wspierać inwestycje zwiększające produktywność firm, ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji, cyfryzacji i zdolność do wdrażania innowacji. Na pomoc finansową będą mogły liczyć również projekty związane z rozwojem i rozbudową firm, m.in.: zakup maszyn, zakup praw własności intelektualnej, a także projekty innowacyjne związane z zakupem i wdrożeniem gotowej technologii, nie wymagającej przeprowadzenia dodatkowych prac z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, lub stanowiącej kontynuację wcześniej przeprowadzonych prac B+R.

Wsparcie z instrumentów finansowych ma otrzymać 891 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu. Maksymalna wysokość pożyczki wyniesie 1,7 mln zł, z okresem finansowania do 5 lat.

Umowę na działanie Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego zawarto do końca 2029 roku.

 

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!