Scroll Top
ciężarówki koła

Polska będzie w najbliższym czasie zgłaszać na forum unijnym swoje propozycje zmian w umowie liberalizującej transport UE–Ukraina.
Fot. Peter H z Pixabay

Polska będzie w najbliższym czasie zgłaszać na forum unijnym swoje propozycje zmian w umowie liberalizującej transport UE–Ukraina.
Fot. Peter H z Pixabay

Trwają rozmowy z Ukrainą o transporcie

Ministerstwo Infrastruktury informuje o spotkaniu wiceministra infrastruktury Pawła Gancarza z ambasadorem Ukrainy Vasylem Zvarychem.

Realizacja uzgodnień zawartych w podpisanym 16 stycznia 2024 r. porozumieniu między ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem a przedstawicielami polskich przewoźników, znajdujących się w gestii strony ukraińskiej była tematem spotkania bilateralnego wiceministra Pawła Gancarza z ambasadorem Ukrainy w RP Vasylem Zvarychem, które odbyło się 18 stycznia 2024 r. w Ministerstwie Infrastruktury.

To kolejne spotkanie przedstawiciela kierownictwa resortu infrastruktury ze stroną ukraińską od momentu podpisania przez przedstawicieli komitetów protestujących przewoźników porozumienia, na podstawie którego strona społeczna zaprzestała do 1 marca 2024 r., trwających od 6 listopada 2023 r. protestów.

Poza koniecznością pełnej realizacji przez stronę ukraińską podjętych w trakcie dwustronnych spotkań uzgodnień, wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz poinformował także swego rozmówcę, że Polska będzie w najbliższym czasie zgłaszać na forum unijnym swoje propozycje zmian w umowie liberalizującej transport UE–Ukraina i zaprosił do współpracy stronę ukraińską. Wiceminister podkreślił, że działania Polski w tym kierunku są nakierowane na wypracowanie korzystnych warunków dla obu stron.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!