Scroll Top
pożar lasu

UE przygotowuje się na sezon pożarów.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

UE przygotowuje się na sezon pożarów.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

UE zwiększa gotowość do zwalczania sezonu pożarów w 2024 r.

W miarę jak Europa przygotowuje się do zbliżającego się sezonu pożarów, UE podejmuje znaczące kroki, aby wzmocnić wysiłki gaśnicze i chronić społeczności, rozmieszczając strażaków i gromadząc flotę samolotów strażackich.

Po pierwsze, tego lata 556 strażaków z 12 krajów zostanie strategicznie rozmieszczonych w kluczowych lokalizacjach w Europie, takich jak Francja, Grecja, Portugalia i Hiszpania, gotowych pomóc lokalnym strażom pożarnym. Ten proaktywny środek zwiększa gotowość Europy do zwalczania pożarów i łagodzenia ich niszczycielskiego wpływu na życie ludzkie, domy i środowisko, a także podkreśla znaczenie solidarności UE w radzeniu sobie z takimi kryzysami.

Po drugie, UE zgromadziła również na czas tego lata specjalną flotę samolotów strażackich rescEU , składającą się z 28 samolotów i 4 helikopterów stacjonujących w 10 państwach członkowskich. W szczególności flota będzie obejmować:

cztery średnie samoloty-amfibie, dwa lekkie samoloty i jeden helikopter z Grecji

dwa średnie samoloty-amfibie z Chorwacji

dwa średnie samoloty-amfibie i dwa lekkie samoloty z Włoch

dwa średnie samoloty-amfibie z Hiszpanii

cztery średnie samoloty-amfibie i jeden helikopter z Francji

cztery lekkie samoloty ze Szwecji

dwa lekkie samoloty z Portugalii

dwa helikoptery z Czech

dwa lekkie samoloty z Cypru

dwa lekkie samoloty z Niemiec.

Komisja przeznaczyła także łącznie 600 mln euro na ułatwienie nabycia w przyszłości 12 nowych samolotów strażackich, które zostaną rozdzielone pomiędzy sześć państw członkowskich UE. Ponadto  UE sfinansuje w przyszłości kilka helikopterów w celu wzmocnienia unijnej floty powietrznej straży pożarnej.

Wstępne rozmieszczenie strażaków i zakup dodatkowych samolotów gaśniczych podkreślają zaangażowanie UE we wzmacnianie swojej zdolności do skutecznego reagowania na pożary, szczególnie w nadchodzących miesiącach letnich.

Tło

UE zapewnia skoordynowane podejście do zapobiegania pożarom lasów, przygotowania się do nich i reagowania na nie, gdy przekraczają one krajowe możliwości reagowania. Jeżeli skala pożaru przekracza możliwości reagowania danego kraju, może on zwrócić się o pomoc za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Po uruchomieniu pomocy, unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego koordynuje i finansuje pomoc udostępnianą przez państwa członkowskie UE i dziesięć państw uczestniczących w UCPM (Islandia, Norwegia, Serbia, Macedonia Północna, Czarnogóra, Turcja, Bośnia i Hercegowina, Albania, Mołdawia i Ukraina) poprzez zgłaszane oferty.

Ponadto UE utworzyła europejską pulę ochrony ludności, aby dysponować możliwościami w zakresie ochrony ludności, umożliwiając silniejszą i spójną zbiorową reakcję. Celem ECPP jest umożliwienie szybszej, lepiej skoordynowanej i skuteczniejszej reakcji Europy na katastrofy i zagrożenia naturalne spowodowane przez człowieka. Skupia zasoby z 27 państw członkowskich i państw uczestniczących, gotowe do natychmiastowego rozmieszczenia w strefie klęski.

Jeżeli sytuacja nadzwyczajna wymaga dodatkowej pomocy ratującej życie, rezerwa gaśnicza rescEU wkracza, aby zapewnić dodatkowe zdolności do stawienia czoła katastrofom w Europie. Obejmuje flotę samolotów i helikopterów strażackich, samoloty ewakuacji medycznej oraz zapasy artykułów medycznych i szpitale polowe, które mogą reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia. RescEU działa w ten sposób, że przyznaje państwom członkowskim dotacje na zakup, a Komisja Europejska ma możliwość ich wdrożenia.

Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego monitoruje również rozwój pożarów przy wsparciu systemów wczesnego ostrzegania, takich jak europejski system informacji o pożarach lasów, natomiast unijna usługa satelitarnego mapowania sytuacji awaryjnych Copernicus uzupełnia operacje szczegółowymi informacjami z kosmosu.

 

 

Źródło informacji: komunikat prasowy KE

Posty powiązane

error: Content is protected !!