Scroll Top
Droga2-wiki

Fot. Wikimedia

Fot. Wikimedia

Via Baltica dotarła do granicy z Litwą

Północno-wschodnia Polska została wreszcie połączona drogą ekspresową z Litwą. Otwarto 24-kilometrowy odcinek Via Baltica, z Suwałk do Budziska na granicy z Litwą.

Odcinek ten stanowi część współfinansowanego ze środków unijnych projektu budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko, o długości blisko 110 km. Wartość dofinansowania z funduszy UE dla tego projektu wynosi niemal 380 mln euro, co stanowi ponad 51 proc. wyliczonego na 743 mln euro wartości projektu. Via Baltica to jedna z najważniejszych strategicznie inwestycji drogowych w Polsce; należy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Olivier Silla, dyrektor ds. zrównoważonych sieci i inwestycji w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska przypomniał, że ten kluczowy projekt został wybrany w ramach pierwszego konkursu programu CEF (Connecting Europe Facility).

– Biorąc pod uwagę rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, Via Baltica ma jeszcze większe znaczenie we wspieraniu mobilności wojskowej. Droga S61 jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej łączącej Polskę z krajami bałtyckimi i zapewnia ciągłość Korytarza Sieci Bazowej Morze Północne – Bałtyk pomiędzy dwoma najbliższymi węzłami miejskimi po obu stronach polsko-litewskiej granicy. Modernizacja tego ważnego odcinka drogi przyczyni się również do ożywienia przewozów towarowych i pasażerskich, w regionie i poza nim, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa transportu drogowego i skróceniu czasu przejazdu – dodał.

Z czterech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko ukończone i oddane do użytku zostały już trzy. W trakcie prac jest odcinek Szczuczyn-Raczki, gdzie do ukończenia pozostał fragment Ełk Południe – Wysokie.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej. Oprócz budowy nowych fragmentów drogi, są to m.in.: przebudowa istniejących dróg, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, budowa obiektów inżynieryjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, konektory, przejścia awaryjne, kanalizacja, sieć teletechniczna, oświetlenie oraz urządzenia ochrony środowiska.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

error: Content is protected !!