Scroll Top
Fot. Pasja1000 z Pixabay senior statek pożegnanie

Polskie wydatki na emerytury są poniżej średniej UE.
Fot. Pasja1000 z Pixabay

Polskie wydatki na emerytury są poniżej średniej UE.
Fot. Pasja1000 z Pixabay

W 2021 r. unijne emerytury wyniosły 12,9% PKB

W 2021 r. na emerytury we wszystkich krajach UE wydano około 1882 mld euro, co stanowi 12,9% całkowitego produktu krajowego brutto (PKB).

Choć całkowite wydatki na emerytury wzrosły w porównaniu z 2020 r. o 2,8%, to ich relacja do PKB była o 0,7 pkt. proc. niższa niż w 2020 r., kiedy kształtowała się na poziomie 13,6%.

Względne znaczenie wydatków na emerytury w poszczególnych krajach UE w 2021 r. znacznie się różniło. Najwyższy poziom tego wskaźnika odnotowano w Grecji i wyniósł 16,4% PKB, a następnie we Włoszech (16,3%), Austrii (15,0%) i Francji (14,9%).

Na drugim końcu przedziału najniższe wskaźniki odnotowano w Irlandii (4,5% PKB), na Malcie (6,4%), na Węgrzech (7,0%) i na Litwie (7,1%).

Wydatki na emerytury w 2021 r., % PKB.

 

W 2021 r. 27,2% populacji UE było beneficjentami emerytur. Jeśli chodzi o różne kategorie emerytur, zdecydowanie największą kategorią w UE były emerytury, na które przypadało 79,9% wszystkich wydatków na emerytury i 80,3% beneficjentów. Drugą co do wielkości kategorią były renty rodzinne, na które przypadało 12,0% wydatków i 21,3% beneficjentów, następnie renty inwalidzkie (7,9% wydatków i 12,2% beneficjentów) oraz renty dla bezrobotnych (0,2% wydatków i 0,1% beneficjentów).

Uwaga:

Osoby fizyczne mogą pobierać jednocześnie wiele emerytur, co powoduje podwójne liczenie liczby beneficjentów. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy dana osoba otrzymuje zarówno emeryturę, jak i rentę rodzinną. W rezultacie suma udziałów beneficjentów w poszczególnych kategoriach może przekroczyć 100%.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy Eurostat

Posty powiązane

error: Content is protected !!