Scroll Top
pusta oferta

W powiatowych urzędach pracy w województwie małopolskim na koniec czerwca zarejestrowanych było 61 470 osób bezrobotnych.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

W powiatowych urzędach pracy w województwie małopolskim na koniec czerwca zarejestrowanych było 61 470 osób bezrobotnych.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

W Małopolsce fundusze europejskie pomagają aktywizować bezrobotnych

Blisko 90 mln zł z funduszy europejskich zostanie przeznaczone na aktywizację zawodową 5 tysięcy bezrobotnych Małopolan – poinformował małopolski urząd marszałkowski.

Środki trafią do 21 powiatowych urzędów pracy na realizację projektów związanych ze zwiększeniem poziomu zatrudnienia w regionie oraz nabyciem przez osoby bezrobotne kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Jak podano w komunikacie, projekty, na które podpisano umowy w sierpniu, będą trwać do połowy 2024 roku, a łączna wartość dofinansowania dla wszystkich powiatów w pierwszym naborze wynosi blisko 90 mln zł. Natomiast w całej perspektywie finansowej, czyli do 2029 roku, całkowita wartość projektów wyniesie około 528 mln zł, co pozwoli na aktywizację zawodową blisko 30 tys. osób poszukujących pracy.

– Inwestujemy bezpośrednio w mieszkańców Małopolski, bo to pozwala budować ich zasobność oraz zasobność ich rodzin. To jest nasz kapitał o który dbamy, a środki z funduszy europejskich nam w tym pomagają – powiedział, cytowany w komunikacie, marszałek Witold Kozłowski.

– Chcemy, aby każde miejsce w naszym regionie miało szansę na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie, aby była tam dostępna dobrze płatna praca. Dzięki temu Małopolska będzie rozwijać się w sposób zrównoważony, na czym nam szczególnie zależy – dodał.

Największą kwotę dofinansowania do projektów otrzymały: Kraków – blisko 15,4 mln, powiat nowosądecki – prawie 9,9 mln i powiat krakowski – ponad 9,1 mln zł.

Kwoty przypadające dla poszczególnych powiatów są dzielone przez Zarząd Województwa na podstawie algorytmu przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

„Algorytm uwzględnia zapotrzebowanie powiatów, wynikające z ich oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz obiektywne dane statystyczne opisujące poziom i strukturę bezrobocia w danym powiecie” – wyjaśniono.

Większe kwoty są przyznawane powiatom o większej liczbie bezrobotnych oraz wyższej stopie bezrobocia. W szczególności brane są pod uwagę liczebności grup, które mają trudność w samodzielnym znalezieniu zatrudnienia, czyli osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 oraz poniżej 30 roku życia, kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

W powiatowych urzędach pracy w województwie małopolskim na koniec czerwca zarejestrowanych było 61 470 osób bezrobotnych. To liczba porównywalna z okresem bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie pandemii COVID-19.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!