Scroll Top
euro banknoty

Podlasie przygotowuje się do wydatkowania Funduszy Europejskich
Fot. moerschy z Pixabay

Podlasie przygotowuje się do wydatkowania Funduszy Europejskich
Fot. moerschy z Pixabay

W województwie podlaskim konkursy z FE w pierwszym półroczu 2023 r.

Podlasie ma na wsparcie w nowym programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 blisko 1,3 mld euro.

– Pracujemy nad wdrożeniem środków z perspektywy funduszy europejskich na lata 2021-2027 – mam nadzieję, że konkursy pojawią się w pierwszym półroczu 2023 roku – powiedział Serwisowi Samorządowemu PAP Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Dodał, że priorytetem dla województwa będą projekty m.in. dotyczące: efektywności energetycznej, inwestycji w odnawialne źródła energii i pobudzenia gospodarki regionu.

– Udało się wynegocjować większe środki niż w perspektywie 2014-2020 – jest o ok. 90 mln euro więcej, jeżeli jeszcze dodamy do tego Program Polski Wschodniej, to pomimo że doszedł do nas jeden z regionów, czyli województwo mazowieckie, ta część regionalna, to też dysponujemy większymi środkami, czyli tak arytmetycznie też ok. 40 mln euro więcej trafi do województwa podlaskiego – wyliczył marszałek Kosicki.

Jak podkreślał, negocjacje dla województwa podlaskiego przebiegały i zakończyły się bardzo pomyślnie.

– Większość naszych priorytetów żeśmy zachowali – przede wszystkim projekty strategiczne skierowane do przedsiębiorców i też te obszary, które dotyczą efektywności energetycznej czy odnawialnych źródeł energii i oczywiście kwestie związane z przedsiębiorczością i wykluczeniem społecznym. Na tym nam najbardziej zależało, także z tego się niezmiernie cieszę – powiedział marszałek Kosicki.

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym – wartym blisko 1,3 mld euro programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, to m.in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, rozwój konkurencyjności MŚP, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, usługi cyfrowe, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

– My już pracujemy oczywiście nad wszystkimi elementami dotyczącymi wdrożenia, mam nadzieję, że w tym półroczu już pierwsze konkursy się pojawią. Będziemy stawiali przede wszystkim na te rzeczy, które mają odpowiadać na sytuację geopolityczną, czyli np. wzrost cen energii, dlatego tutaj chcemy, żeby te pierwsze konkursy dotyczyły efektywności energetycznej, inwestycji w odnawialne źródła energii i pobudzenia naszej gospodarki – dodał.

Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na początku grudnia 2022 roku został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Będzie finansowany z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!