Scroll Top
wine-g2557a0cd3_1920

Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych pozwoliły poprawić komunikację
Fot. falco z Pixabay

Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych pozwoliły poprawić komunikację
Fot. falco z Pixabay

W województwie pomorskim łatwiej o autobus

W gminach i powiatach objętych kontrolą NIK zwiększyła się liczba linii komunikacyjnych, łączna ich długość, a także częstotliwość połączeń.

To efekty osiągnięte przez kontrolowane gminy i powiaty w wyniku wykorzystania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Zasady dofinansowania organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przewozów autobusowych określono w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Do tego czasu samorządy we własnym zakresie finansowały połączenia autobusowe, dla których były organizatorem – przypomniała NIK.

Kontrolę  „Wykorzystanie w województwie pomorskim środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” NIK przeprowadziła od 26 sierpnia do 22 grudnia 2021 r. w: Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, powiatach starogardzkim i wejherowskim oraz gminach Tczew i Dzierzgoń.

Jak podano po kontroli, w latach 2019-2021 do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 67 wniosków w sprawie objęcia przewozów autobusowych dopłatą z Funduszu. 66 rozpatrzono pozytywnie, a jeden pozostawiono bez rozpatrzenia, ze względu, iż wpłynął po terminie. Wojewoda przekazał samorządom środki Funduszu w wysokości: 1,3 mln zł w 2019 r., 24,1 mln zł w 2020 r. i 46,1 mln zł w 2021 r. Efekty? W trzech jednostkach samorządu terytorialnego zwiększono, w odniesieniu do okresu poprzedzającego wejście w życie ustawy o Funduszu, liczbę linii autobusowych, ich długość oraz liczbę zatrzymań autobusów na przystankach komunikacyjnych, a w czwartej jednostce, która wcześniej nie organizowała przewozów autobusowych, utworzono cztery nowe linie komunikacyjne. Dzięki powyższym działaniom powstały 63 linie autobusowe, których łączna długość wyniosła 1 877,8 km. Wzrosła również liczba zatrzymań autobusów na przystankach ogółem o 1 864 – podała NIK.

Po kontroli sformułowano 16 wniosków pokontrolnych (15 z nich zostało zrealizowanych), skierowano jedno zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!