Scroll Top
Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Fot. PAP MediaRoom

Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Fot. PAP MediaRoom

Warmińsko-mazurskie: inauguracja Programu Regionalnego funduszy UE

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 wynoszą 1 mld 785 mln 884 tys. 688 euro, z czego 1 mld 297 mln 128 tys. 303 euro stanowić ma Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 488 mln 756 tys. 385 euro – Europejski Fundusz Społeczny.

– Główne filary, na które chcemy przeznaczyć obecne rekordowe środki z UE – ponad 1,75 mld euro, to ochrona klimatu i środowiska, rozwój i wsparcie gospodarki i cyfryzacja, a pierwszych konkursów można się spodziewać w II kw. br. – powiedział Serwisowi Samorządowemu PAP Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

– Rozpoczynamy nową perspektywę, jesteśmy odrobinkę spóźnieni, ale dużo pracy przed nami. Dla nas jako województwa warmińsko-mazurskiego jest to rekordowa alokacja, rekordowe środki – ponad 1 mld 750 mln euro, które będziemy mogli przeznaczyć na rozwój naszego województwa. Te główne filary to przede wszystkim ochrona środowiska, wszystko, co jest związane z klimatem i ochroną środowiska, rozwój i wsparcie gospodarki, ale również cyfryzacja – to są trzy takie filary, oczywiście te filary mają w sobie również obszary związane z kulturą, z turystyką, z ochroną zdrowia, z infrastrukturą – powiedział wicemarszałek Kuchciński.

Ocenił, że w mijającej perspektywie finansowej środków unijnych na lata 2014 – 2020 udało się zagospodarować i zakontraktować 100 proc. środków europejskich. Dodał, że obecnie samorząd województwa pracuje nad uszczegółowieniem programu regionalnego.

– Tworzymy te dokumenty, drugi kwartał to będzie ten czas, kiedy będziemy ogłaszali pierwsze konkursy – powiedział wicemarszałek.

W Olsztynie zainaugurowano program regionalny dla Warmii i Mazur 2021-27. Jak podkreślił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, do tej pory region wykorzystał 34 mld zł środków unijnych. Obecne wynegocjowane 8,4 mld zł to największe środki dla regionu.

Marszałek przyznał, że choć pieniądze z ostatniego programu 2014-20 zostały prawie w całości wykorzystane, to nie był to łatwy czas.

– To był trudny czas. Pandemia wywołała spustoszenie, ale co ważne, poradziliśmy sobie. Dzięki inwestycjom w służbę zdrowia, ale także na rynku pracy, przekazując pomoc przedsiębiorcom. Wojna na Ukrainie to wielka tragedia. Niesprawiedliwość i imperialistyczne działania Rosji powodują ludzkie tragedie, ale też sieją ogromny niepokój w całej Europie, co nie sprzyja procesom negocjacyjnym – ocenił marszałek.

Wskazał, że beneficjenci mają 5 lat na wydanie pieniędzy, a ponieważ opóźniony był cały proces negocjacji i przyznania unijnych środków, to teraz należy natychmiast przystąpić do przedkładania projektów w konkursach.

Podkreślił, że „dobrą wiadomością jest to, że prawie wszystkie projekty strategiczne dla Warmii i Mazur zostały zatwierdzone w Komisji Europejskiej”. Jak dodał, sprawa dofinansowania modernizacji elbląskiego portu jest otwarta.

– Będziemy wraz ze spółką portu w Elblągu negocjować i przygotowywać dokumenty, by wykazać, że ten ważny punkt rozwoju regionu należy zasilić środkami unijnymi – wskazał marszałek.

Marszałek poinformował, że wśród projektów strategicznych, które zostaną zrealizowane, znalazły się: budowa północnego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Ameryce pod Olsztynem i budowa centrum astronomicznego we Fromborku, które ma się stać znaczącym ośrodkiem naukowym oraz atrakcją turystyczną. Planowane są też inwestycje na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich oraz modernizacja unikatowego na skalę światową Kanału Elbląskiego. Będą też inwestycje związane z rozwojem uzdrowisk i sieci miast.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej Lucie Zackova z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej przypomniała, że w ciągu 20 lat fundusze europejskie przyczyniły się do poprawy jakości życia 1,4 mln mieszkańców Warmii i Mazur. Regionalne PKB mieszkańca woj. warmińsko- mazurskiego wzrosło o 11 proc., z 39 proc. (2004 r.) średniej europejskiej do 50 proc. (2020).

Zackova wskazała, że środowisko naturalne jest jednym z największych atutów regionu, a obszary chronione stanowią ponad 45 proc. województwa. Podkreśliła, że środki europejskie pozwolą na zachowanie tego dziedzictwa i walorów.

Podkreśliła, że przedsiębiorcy otrzymają środki na zwiększenie efektywności energetycznej oraz na cyfryzację i automatyzację. Dodała, że fundusze unijne pozwolą także na poprawę infrastruktury komunikacyjnej.

Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski przekazał, że Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 wynoszą 1 mld 785 mln 884 tys. 688 euro, z czego 1 mld 297 mln 128 tys. 303 euro stanowić ma Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 488 mln 756 tys. 385 euro – Europejski Fundusz Społeczny.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!