Scroll Top
obrady komitet wielkopolski

fot. UMWW

fot. UMWW

Wielkopolski komitet monitorujący zatwierdził kryteria wyboru projektów

Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na swym pierwszym posiedzeniu zatwierdził kryteria wyboru projektów.

Umożliwi to ogłoszenie pierwszych konkursów z programu regionalnego. Wielkopolska planuje w tym roku 20 naborów.

W skład Komitetu Monitorującego wchodzi 42 stałych członków wraz z zastępcami oraz 9 obserwatorów ze strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ich zadaniem będzie troska o racjonalne wydatkowanie środków z Funduszy Europejskich, co wymaga współpracy wielu instytucji i organizacji.

Komitet jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym, którego głównym celem jest wsparcie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w procesie monitorowania i wdrażania programu. Gremium to zatwierdza metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów do dofinansowania, w tym wszelkie zmiany, końcowe sprawozdania z wykonania programu, plan ewaluacji czy propozycje zarządu województwa dotyczące zmiany programu.

W perspektywie unijnej 2021-2027 Wielkopolska ma do dyspozycji 2 mld 155 mln euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 mld 252 mln euro), Europejski Fundusz Społeczny (488 mln euro) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (415 mln euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej. Budżet jest mniejszy o ponad 300 mln euro od tego, jakim region dysponował w latach  2014-2020.

Marszałek Marek Woźniak podkreślił podczas posiedzenia Komitetu, że nowy regionalny program jest wymagający.

– Wielkopolsce postawiono bardziej zaawansowane cele, wpisujące się w innowacyjne rozwiązania, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym. Kładziemy silny nacisk na zeroemisyjność, ochronę klimatu, wszelkie kwestie dotyczące obniżania emisji dwutlenku węgla w naszej przestrzeni. Kolejnym ważnym elementem jest cyfryzacja, która usprawni  gospodarkę i zwiększy efektywność pracy. Nie mniej ważne będzie inwestowanie  w edukację mieszkańców, badania naukowe i innowacje, a także wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Silny też jest komponent społeczny, a w jego ramach interwencje w sfery edukacji, zdrowia czy kultury – dodał.

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na 28 marca.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!