Scroll Top
środki unijne gmina

Fot. wrpo.wielkopolskie.pl

Fot. wrpo.wielkopolskie.pl

Wielkopolskie: unijne wsparcie na termomodernizacje budynków w siedmiu gminach

Marszałek woj. wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał z wójtami i burmistrzami siedmiu gmin umowy o dofinansowanie projektów związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej.

Dzięki przyznanym środkom unijnym, lokalne samorządy przeprowadzą prace związane z termomodernizacją m.in. szkół czy przedszkoli, sal wiejskich, remiz strażackich i innych budynków służących mieszkańcom. Łączna kwota dofinansowania z WRPO 2014+ to ponad 14 mln zł.

– Beneficjenci przygotowali bardzo dobre i bardzo ważne projekty dla społeczności lokalnych, na które otrzymają środki unijne pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa w wysokości ponad 14 mln zł. Wszystkie projekty dotyczą budynków użyteczności publicznej, o które samorządy chcą zadbać, obniżając przede wszystkim koszty eksploatacji poprzez obniżenie kosztów energii. Dzięki takim inwestycjom emisja CO2, którą generują systemy cieplne, znacząco się obniży. Takie kompleksowe termomodernizacje wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, to nasz ważny wkład w ochronę klimatu – powiedział marszałek Marek Woźniak.

Gmina Mycielin przeprowadzi termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mycielinie, a gmina Zduny wykona prace związane z termomodernizacją budynków świetlicy wiejskiej, OSP i przedszkola w Bestwinie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach. Z kolei Gmina Nekla przeprowadzi termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Targowej Górce.

Przedmiotem projektu Gminy Opatówek jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 4 budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Chełmce, Kobierno, Szałe i Zduny. Gmina Dopiewo wykona kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach.

Gmina Włoszakowice przeprowadzi termomodernizację wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym, a gmina Margonin wykona termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Margoninie (Oddział Przedszkola w Radwankach), świetlicy wiejskiej w Zbyszewicach, zakupi i zamontuje także budki lęgowe. Łączna wartość dofinansowanych projektów to ponad 19 mln zł.

Środki na realizację inwestycji pochodzą z WRPO 2014+ z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach którego Zarząd Województwa wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 296 mln zł.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!