Scroll Top
student

Jak podkreślono, we wszystkich analizowanych grupach wieku najbardziej aktywne były osoby najmłodsze w wieku 18-24 lata.
Fot. WOKANDAPIX z Pixabay

Jak podkreślono, we wszystkich analizowanych grupach wieku najbardziej aktywne były osoby najmłodsze w wieku 18-24 lata.
Fot. WOKANDAPIX z Pixabay

Wieś uczy się „formalnie”

W edukacji formalnej lub pozaformalnej w 2022 r. uczestniczyło 26,8% (6,6 mln) osób w wieku 18-69 lat.

W 2022 r. 56,9% mieszkańców miast (wzrost o 7,0 p.proc. w stosunku do 2016 r.) i 49,7% mieszkańców wsi (wzrost odpowiednio o 10,2 p.proc.) w wieku 18-69 lat podjęło bądź kontynuowało jakąkolwiek formę uczenia się – podał dziś GUS.

To pełne wyniki badania, zimą poprzedzone wynikami wstępnymi.

Więcej:

Dorośli na wsi najczęściej uczą się „formalnie”

We wszystkich formach aktywności edukacyjnej uczestniczyło więcej mieszkańców miast (56,9%) niż mieszkańców wsi (49,7%). Wyjątek stanowiła edukacja formalna, w której uczestniczyło więcej mieszkańców wsi (9,4%) niż miast (9,1%). Osoby zamieszkałe w miastach częściej uczyły się lub dokształcały w każdej z pozostałych form zdobywania wiedzy i umiejętności.

Mimo wyraźnego wzrostu w porównaniu z 2016 r. poziomu uczestnictwa mieszkańców wsi w edukacji pozaformalnej (o 2,2 p.proc.), wciąż jeszcze mieszkańcy miast wykazywali większą aktywność w zakresie tej formy edukacji (udział uczestniczących był wyższy o 4,0 p.proc.). Natomiast wiedzę i umiejętności poprzez uczenie się nieformalne zdobywało 51,1% mieszkańców miast i 44,0% mieszkańców wsi – ustalił GUS.

Jak podkreślono, we wszystkich analizowanych grupach wieku najbardziej aktywne były osoby najmłodsze w wieku 18-24 lata. Jest to grupa respondentów, która w większości uczęszcza jeszcze do szkoły lub uczy się na studiach, co powala im na uzyskanie kwalifikacji umożliwiających wejście na rynek pracy.

Posty powiązane

error: Content is protected !!