Scroll Top
premier Morawiecki

fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu; sejm.gov.pl

fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu; sejm.gov.pl

Wiosna nasza?

Mateusz Morawiecki nie uzyskał poparcia większości sejmowej. Donald Tusk zostanie premierem.

Premier Mateusz Morawiecki wygłosił dziś w Sejmie expose.

Więcej:

Państwo solidarne, a nie neoliberalne

Potem posłowie w imieniu klubów ocenili expose – albo tylko dali wyraz swojej chęci przejęcia władzy.

Posłowie PiS dzielnie bronili premiera podczas części debaty poświęconej na zadawanie pytań – wykorzystali swój czas na przypominanie w tej formie sukcesów z czasu 8 lat rządu PiS i 6 lat rządów premiera Morawieckiego. Zapowiadali też szybki powrót do władzy.

Na te zarzuty i „pytania” odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. Wzywał – w szczególności posłów PSL – do analizy, czy nie lepiej wybrać rząd zapowiadający wsparcie dla gmin wiejskich, skoro było ono wyjątkowo duże.

Premier zadeklarował zamiar kontynuowania inwestycji lokalnych, przyciągania inwestorów. Przypomniał nietrafione prognozy opozycji, zapowiadające ogromną inflację. Przyrost długu był za rządu PO 7,5 proc. wyższy w proporcji do PKB, teraz zmalał o 3,5 proc. w stosunku do PKB. Dług przyrósł – ale należy go porównać do wzrostu inflacji. Wpływy do budżetu rosną przy obniżanych podatkach. Rolnicy doceniają pomoc do nawozów, zwrot akcyzy – łagodzące skutki kryzysu. Spadło ubóstwo. Samorządy otrzymały więcej środków – wpływy z PIT i CIT rosły. Premier tłumaczył, z czego wynikają zyski obywateli spowodowane niższymi podatkami. Jak wskazał, kontroli skarbowych było mniej, ale były skuteczniejsze. Wyjaśnił też, na czym polegał wzrost inflacji i co go spowodowało. 72 proc. wpływu na inflację pochodziło z ceny energii – to wyliczył Europejski Bank Centralny. PiS zapewnił zminimalizowanie tych wpływów, dając Polsce niezależność energetyczną od Rosji. Luka płacowa (wynagrodzenie kobiet i mężczyzn) z 7 proc. spadła do 4,5 proc. i jest znacznie niższa niż w innych krajach. Premier przypomniał, że „wzruszające” opowieści o śmierci dzieci na granicy z Białorusią były zmyślone i zapewnił, że mur na granicy będzie utrzymany. Z 15 na 40 mld zł wzrosły wydatki na programy dla niepełnosprawnych, uruchomiono wiele programów (świadczenie uzupełniające, opieka wytchnieniowa). Podjęto wiele działań potrzebnych dla rolników – ustawy są gotowe dla następnego rządu. Pięciokrotnie, z 3 md na 15 mld zł, wzrosły wydatki na oświatę. Z 3 tys. do 30 tys. wzrosła kwota wolna od podatku. Tarcze energetyczne powinny być kontynuowane, są przygotowane. Premier stwierdził, że żałuje zamknięcia cmentarzy w czasie Covid. Dziękował wszystkim, którzy budowali szpitale tymczasowe – wiele tysięcy ludzi uratowano. Szczepionek było za dużo, ale ważne, że ich nie zabrakło, bo to byłoby tragedią. Wydatki na obronność powinny być 3,5-4 proc. PKB. Budżet państwa zostaje w dobrym stanie. Deficyt budżetowy to ok. 1 punktu procentowego – po odjęciu wydatków na obronność. Cena energii powinna być zamrożona także dla małych przedsiębiorstw – apelował. Zrealizowano wiele inwestycji za polskie środki – trzeba to utrzymać. Nie zaprzepaśćcie CPK – to jedna z dwóch najważniejszych dla Polski inwestycji. Rewolucja cyfrowa to wielki sukces, nie tylko w służbie zdrowia. Z 83 tys. na ponad 240 tys. wzrosła liczba miejsc w żłobkach, a 100 tys. kolejnych jest teraz tworzone. Kary nakładane przez TSUE były nieuprawnione – wyrok TK dziś ogłoszony pokazuje, w jakim kierunku powinien pójść w związku z nimi rząd. Jednostek wojskowych odbudowano i rozbudowano wiele, trzeba wzmacniać nadal armię polską. Nastąpił bezprecedensowy przyrost nakładów na kulturę. Zagrożenie ze Wschodu jest zagrożeniem dla naszej niepodległości – przestrzegł. Bezpieczeństwo Polski i suwerenność są zagrożone – stąd potrzeba wydatków na kontynuowanie zbrojeń. W Polskę lokalną należy nadal inwestować – wskazał. Polska jest bliska włączenia do G20, gdyby grupę tworzyło 30 państw (jak się planuje), bylibyśmy w tej grupie bezdyskusyjnie. Należy zapewnić wszystkim obywatelom uczestnictwo w życiu społecznym, a nie tylko minimum utrzymania. Zainwestowano w zabytki, jest projekt ustawy o agencji. Embargo na ukraińskie zboże powinno być utrzymane – do czasu wypracowania nowych zasad importu. Premier potwierdził słuszność wspierania seniorów i inwestowania w regionach. Zostawiamy szuflady pełne pomysłów na uszczelnienie poboru podatków – oznajmił premier i podkreślił skuteczność walki z rajami podatkowymi i luką VAT. Ok 145 tys. mieszkań oddawano za czasu PO, a 235 tys. oddano w tym roku. Wybudowano wiele obiektów sportowych. Zatrzymano likwidację szkół. Program wsparcia gmin popegeerowskich to dla nich często jedyne inwestycje od dziesięcioleci, program powinien być kontynuowany.

Komu przeszkadza silna Polska? – powtarzał premier za posłem Suskim i dziękował mu za to pytanie.

Premier podziękował  za wszystkie pytania i zapewnił, że najważniejsze jest, aby w Wysokiej Izbie były kontynuowane działania zmierzające do umocnienia Polski – także w kontekście zagrożenia ze Wschodu. Wezwał – w szczególności PSL – do oddzielenia emocji i oparcia wyborów o racjonalne przesłanki. Podziękował wszystkim, którzy głosowali na PiS i zapewnił, że wierzy, iż ta misja będzie mogła być kontynuowana w przyszłości.

Premier odkładał odpowiedź na później na wiele pytań, gdyż posłowie zadający je w części przeznaczonej na stanowiska klubów byli nieobecni. Ale na głosowanie przybyli.

Za udzieleniem wotum zaufania opowiedziało się 190 posłów, przeciw – 266, nikt się nie wstrzymał.

Teraz czas na wskazanie premiera przez Sejm.

Posty powiązane

error: Content is protected !!