Scroll Top
droga góry pole

Fot. Roman Grac z Pixabay

Fot. Roman Grac z Pixabay

Wsparcie dla dróg samorządowych na Podkarpaciu

Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2023 r. na budowę, przebudowę lub remont ponad 21 tys. km dróg samorządowych zostało przeznaczonych ponad 15 mld zł.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber uczestniczył w podpisaniu umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1049R na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki w powiecie niżańskim. Na realizację tego zadania władze samorządowe otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 9,3 mln zł, czyli 60 proc. wartości zadania.

– Samorządy gminne, powiatowe, a także wojewódzkie w całym kraju mogą liczyć na rządowe wsparcie dla wielu inwestycji poprawiających komfort podróżowania po drogach lokalnych. Są to przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale również są to dotacje z rezerwy subwencji ogólnej. Dzięki temu powstają nowe drogi, remontowane są istniejące trasy, poprawia się też bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycje te sprawiają, że każdy polski region ma równe szanse rozwoju – powiedział wiceminister Rafał Weber.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1049R na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki o długości 6,5 km obejmie wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, a także zjazdów z drogi, elementów odwodnienia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogą powiatową nr 1040R Szyperki – Mule i drogą powiatową nr 1037R Zdziary – Mostki – Bukowa oraz drogą gminną nr 102222R Zdziary – Szyperki.

Z rządowym dofinansowaniem z RFRD w powiecie niżańskim zaplanowano ponadto realizację sześciu zadań na drogach gminnych, na których wsparcie przeznaczymy ponad 35 mln zł.

Samorządowe inwestycje z rządowym wsparciem

Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2023 r. na budowę, przebudowę lub remont ponad 21 tys. km dróg samorządowych zostało przeznaczonych ponad 15 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przekazywane na inwestycje na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich, zadania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, zadania miejskie, a także na drogi o charakterze obronnym.

Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W województwie podkarpackim w latach 2019-2023 dofinansowanie z RFRD na realizację zadań gminnych i powiatowych samorządy otrzymały ponad 1,04 mld zł, co pozwoliło na wsparcie prawie 1 tys. zadań.

Ze środków RFRD od 2021 r. dofinansowywana jest ponadto budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.

Na Podkarpaciu z rządowym wsparciem w wysokości blisko 150 mln zł powstaną obwodnice: Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877, Tyczyna w ciągu DW 878 oraz Leska w ciągu DW 894. Na ten cel przeznaczono blisko 150 mln zł.

Samorządy, które realizują inwestycje drogowe, mogą również liczyć na wsparcie ze środków rezerwy subwencji ogólnej (rso). W ramach tego instrumentu w latach 2019-2022 przekazano samorządom ponad 1,3 mld zł. Województwo podkarpackie otrzymało środki na realizację 46 zadań, których łączna kwota dofinansowania wynosi ok. 160,5 mln zł.

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!