Scroll Top
plakat nabór wniosków

Grafika: Intereg Czechy – Polska

Grafika: Intereg Czechy – Polska

Wystartował konkurs programu Intereg Czechy Polska; w puli 2,8 mln euro

Ruszył konkurs programu Intereg Czechy – Polska na projekty dotyczące współpracy instytucji i mieszkańców. Do rozdysponowania m.in. dla przygranicznych gmin jest 2,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

19 lipca Wspólny Sekretariat Programu Intereg Czechy – Polska poinformował o ogłoszeniu naboru do konkursu na projekty dotyczące poprawy warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy transgranicznej między Polską i Czechami.

Jak wskazano w regulaminie, dofinansowanie można otrzymać m.in. na działania administracji publicznej, które doprowadzą do poprawy warunków funkcjonowania oraz rozwoju współpracy transgranicznej w danym obszarze.

„Jednostki administracji publicznej mogą przygotowywać wspólne opracowania, koncepcje i strategie, wymieniać informacje, dane i wiedzę lub prowadzić inne działania o podobnym charakterze, które pomogą usunąć przeszkody i bariery rozwoju terytorialnego zarówno na całym pograniczu, jak i na poziomie lokalnym” – wyjaśniono w ogłoszeniu o konkursie.

Propozycje projektowe mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego i  ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego.

Do 8 listopada można składać propozycje projektowe, natomiast termin składania wniosków projektowych upływa 21 lutego 2024 r. Termin zatwierdzenia projektów przewidziano na czerwiec 2024 r.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!