Scroll Top
ołówek

RPO: granice gmin uzależnione są nie od merytorycznych przesłanek.
Fot. ha11ok z Pixabay

RPO: granice gmin uzależnione są nie od merytorycznych przesłanek.
Fot. ha11ok z Pixabay

Wyznaczanie granic gmin powinno podlegać kontroli sądowej

Tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który po raz kolejny wraca do tematu i występuje w tej sprawie do przewodniczącego sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Wcześniejsze wystąpienia RPO w tej sprawie  – w tym kasacja wniesiona do NSA – nie doprowadziły bowiem do zmian.

Więcej:

Czy wyznaczanie granic gmin może kontrolować sąd?

Czy wyznaczanie granic gmin może kontrolować sąd?

 

Według RPO decyzje dotyczące granic gmin są podejmowane w sposób arbitralny. „Choć bowiem ustawa określa wytyczne zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa, to jednak stopień ich ogólności zapewnia Radzie Ministrów swobodę graniczącą z dowolnością. W praktyce powoduje to, że decyzje o utworzeniu, czy zmianie granic gmin uzależnione są nie od merytorycznych przesłanek, lecz woli politycznej” – przekonuje RPO. A to oznacza konflikty między samorządami i ich mieszkańcami. Dlatego RPO za zasadnicze źródło konfliktów na tym tle uznaje brak sądowej kontroli rozstrzygnięć Rady Ministrów. Kontroli dotyczącej nie tylko zachowania przewidzianej prawem wyższego rzędu formy, ale też co do treści (czy  spełniono merytoryczne warunki zmian).

Marcin Wiącek przedstawia problem przewodniczącemu komisji, wraz z prośbą o  podjęcie prac zmierzających do opracowania projektu nowelizacji normującej procedurę tworzenia i zmian granic gmin – informuje RPO.

Posty powiązane

error: Content is protected !!