Scroll Top
park latarnie

Oświetlenie w gminach to duże koszty
Fot. Peggy Peach z Pixabay

Oświetlenie w gminach to duże koszty
Fot. Peggy Peach z Pixabay

Za drogie oświetlenie przestrzeni publicznej

Obciążenie gminnych budżetów z tego tytułu mogło być mniejsze nawet o 12 procent, a gminy poniosły łącznie straty finansowe przekraczające 2,2 mln zł.

Ustaliła to NIK podczas kontroli przeprowadzonej w dziewięciu gminach trzech województw: dolnośląskiego (Bielawa, Dzierżoniów, Oleśnica), kujawsko-pomorskiego (Barcin, Kcynia, Koronowo) i wielkopolskiego (Czarnków, Piła, Środa Wielkopolska). Kontrola objęła lata 2021-2022.

Gminy – poza modernizacją i wymianą infrastruktury na nowszą i bardziej oszczędną – nie podejmowały innych działań, które pozwoliłby zoptymalizować, a tym samy zmniejszyć wydatki na oświetlenie przestrzeni publicznej – podała NIK po kontroli.

Przeanalizowano 15,5 tys. faktur dotyczących prawie 1200 – tj. 95% wszystkich – punktów poboru energii (PPE), składających się na sieć oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie skontrolowanych gmin. Ustalono, że zawyżenie zużycia energii elektrycznej, w latach 2021-2022, wyniosło niemal 1,5 mln kWh, a jego wartość to 825 tys. zł.

Skontrolowane gminy zamówiły dostarczenie mocy o ponad 6,5 tys. kW wyższej od faktycznych potrzeb, a moc umowna jest wielkością istotnie wpływającą na końcową cenę za dystrybucję energii elektrycznej, ważne, by była odpowiednia do ilości zużywanej energii elektrycznej.

NIK analizą objęła także prawidłowość doboru taryf do parametrów oświetlenia drogowego. Straty skontrolowanych gmin, za lata 2021-2022, z tytułu niewłaściwie dobranych taryf i zawyżenia mocy to 1 mln 416 tys. zł – ustalono.

NIK podaje wniosek, iż kierujący urzędami gmin powinni zapewnić:

– prowadzenie stałych, pogłębionych i kompleksowych analiz – również po każdej, nawet częściowej modernizacji sieci oświetlenia drogowego – parametrów i opłat wpływających na końcową cenę oświetlenia przestrzeni publicznej, w tym wielkości mocy umownej, zabezpieczenia przedlicznikowego i czasu pracy oświetlenia oraz zużycia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym (odczyt licznika),

– ustalenie przyczyn każdego zidentyfikowanego zawyżenia zużycia energii elektrycznej,

– korektę zamówionych wielkości, parametrów i taryfy stosownie do faktycznych potrzeb.

error: Content is protected !!