Scroll Top
pusty pokój

17 874 gospodarstwa domowe oczekiwały w końcu 2022 roku na mieszkanie z zasobu gminy wiejskiej
Fot. traveller537 z Pixabay

17 874 gospodarstwa domowe oczekiwały w końcu 2022 roku na mieszkanie z zasobu gminy wiejskiej
Fot. traveller537 z Pixabay

Zasób mieszkań w gminach jest niewielki

Rozładowania kolejki gospodarstw domowych oczekujących na mieszkania w gminach wiejskich można spodziewać się za ok. 35 lat – oczywiście jeśli nie przybędzie w niej nowych rodzin.

A oczekujących na mieszkanie z gminnego zasobu niestety już teraz nie brakuje – zarówno w miastach, jak i na wsi.

Trzeba też zauważyć, że od trzech lat spada powierzchnia użytkowa w tys. m2 wynajmowanych lokali gminnych – w 2022 w kraju wyniosła 27 679,2, podczas gdy w 2021 było to 28 085,6, a w 2020 – 28 727,0.

Na wsi wynosiła w 2022 roku nieco więcej niż w 2021 – 2 823,4, podczas gdy rok wcześniej było to tylko 2 473,9, a w 2020 – 2 494,2.

Oczekuje wiele rodzin

Z najnowszych danych GUS wynika, że na najem lokali mieszkalnych w Polsce w ostatnim dniu 2022 roku oczekiwało 126,3 tys. gospodarstw domowych – większość  w miastach tj. 108,4 tys., co stanowiło 85,8% ogółu.

W miastach liczba oczekujących gospodarstw w 2022 roku zmniejszyła się o 2% w porównaniu do 2021 r., natomiast na obszarach wiejskich spadła o 2,8% – a więc i tu, i tu niewiele. Na wsi w końcu 2021 oznacza to 18 382 oczekujących na mieszkanie gospodarstw, a w końcu 2022 – 17 874 – czyli w ciągu całego ubiegłego roku na terenach wiejskich gminy wynajęły raptem 508 mieszkań.

W takim jak obecnie tempie kolejka oczekujących na mieszkanie na wsi zostanie więc rozładowana za ok. 35 lat, o ile nie będzie w niej przybywać nowych oczekujących.

Mieszkań gminnych jest niewiele

Na koniec 2022 r. w porównaniu do 2021 r. liczba obowiązujących umów na najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy spadła o 2,7%, przy czym w miastach był to spadek o 2,7%, a na obszarach wiejskich o 3,3%. Jak już tylko z tych trzech ostatnich liczb wynika, obszary wiejskie prawie nie dysponują mieszkaniami gminnymi i umów nie zawierają – stąd ich niewielki udział w spadku liczby umów ogółem przy spadku większym niż średni w kraju.

Natomiast liczba zawartych umów w samym 2022 r. wzrosła o 9,3% w porównaniu do 2021 r. i wyniosła 47 890. W miastach zanotowano wzrost o 7,8%, natomiast na obszarach wiejskich aż o 20,4%. Nieco mniej entuzjastycznie brzmi już jednak informacja, że na wsi w 2022 zawarto umów najmu 6 226 (w kraju, przypomnę: 47 890) na 51 613 wszystkich (w kraju wszystkich umów najmu było 613 541).

W końcu 2022 powierzchnia użytkowa mieszkań gminnych na wsi w tys. m2 wynosiła 2 823,4 (w całym kraju to 27 679,2).

Natomiast liczba wszystkich zawartych umów najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy na wsi według stanu na koniec 2022 roku to 51 613 (w całym kraju – 613 541).

Najem socjalny lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

Na wsi umów tego rodzaju na koniec 2022 roku było 8 105 (w kraju: 65 203). W zakończonym ostatnio roku zawarto 2 683 nowe (w kraju: 20 871), a rozwiązano 1 612 (w kraju: 13 059),

Liczba obowiązujących umów na najem socjalny lokalu mieszkalnego w porównaniu do 2021 r. w miastach zmniejszyła się o 0,7 tys., tj. o 1,2%, a na obszarach wiejskich o 0,3 tys., tj. o 4,1% – wyliczył GUS.

Posty powiązane

error: Content is protected !!