Scroll Top
grzejnik Fot. Alexander Stein z Pixabay

W UE energia gospodarstw domowych wykorzystywana jest głównie do ogrzewania domów.
Fot. Alexander Stein z Pixabay

W UE energia gospodarstw domowych wykorzystywana jest głównie do ogrzewania domów.
Fot. Alexander Stein z Pixabay

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w UE w 2022 r. najniższe od 2016 r.

W 2022 r. gospodarstwa domowe w UE zużyły 10,1 mln teradżulów energii, co stanowi najmniejszą ilość odnotowaną od 2016 r.

Dane za 2022 r. oznaczają spadek o 7,7% w porównaniu z 11 teradżulami zarejestrowanymi w 2021 r.

Gospodarstwa domowe, czyli sektor mieszkaniowy, odpowiadały za 25,8% końcowego zużycia energii, czyli 18,1% krajowego zużycia energii brutto w UE w 2022 r. Większość końcowego zużycia energii w UE w gospodarstwach domowych pochodziła z gazu ziemnego (30,9%), energii elektrycznej (25,1%) %) oraz odnawialnych źródeł energii i biopaliw (22,6%).

Ogrzewanie pomieszczeń jest głównym powodem korzystania z urządzeń w gospodarstwach domowych.

W UE energia gospodarstw domowych wykorzystywana jest głównie do ogrzewania domów (63,5% końcowego zużycia energii w sektorze mieszkaniowym), a następnie do podgrzewania wody (14,9%). W rezultacie ogrzewanie pomieszczeń i wody stanowiło 78,4% energii końcowej zużytej przez gospodarstwa domowe w 2022 r.

Oświetlenie i większość urządzeń elektrycznych stanowi 13,9% (nie obejmuje to zużycia energii elektrycznej do zasilania głównych systemów ogrzewania, chłodzenia lub gotowania). Najmniejszy udział miały pozostałe zastosowania końcowe (0,9%) i chłodzenie pomieszczeń (0,6%).

 

Źródło informacji: Eurostat

Posty powiązane

error: Content is protected !!