Scroll Top

Życie wsi

Clear Filters

Komisja Europejska wszczęła formalne dochodzenie antymonopolowe, aby ocenić, czy Delivery Hero i Glovo naruszyły unijne przepisy dotyczące konkurencji, uczestnicząc w kartelu w sektorze zamawiania i dostarczania online żywności, artykułów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych codziennego użytku w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

To przyrost obserwowany w woj. zachodniopomorskim w powiecie koszalińskim, związany, podobnie jak w poprzednich latach, z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) oficjalnie zainaugurował pracę najnowszego radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny w woj. opolskim, działającego w ramach sieci POLRAD.

Możliwości wsparcia przedsiębiorców, samorządów i imigrantów z programu FEP 2021-2027 i podsumowanie realizacji programu regionalnego w województwie pomorskim w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – to główne tematy VI posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 pod przewodnictwem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Karnowskiego.

Prezes UOKiK wydał decyzję wobec spółki LoanMe, która nie zwracała konsumentom należnych kosztów i wprowadzała w błąd odnośnie do swoich obowiązków w tym zakresie.

Od początku 2024 r. podpisaliśmy 25 umów, zdecydowanie więcej niż w całym 2023 r., a ich liczba jeszcze wzrośnie.

Pole elektromagnetyczne towarzyszy nam na co dzień. Czy jest ono szkodliwe dla naszego zdrowia? Czy powinniśmy się go bać?

RPO podważa utrzymywanie krótkiego terminu kwestionowania podstawy dziedziczenia przez niegodnego spadkobiercę.

Polska powtórzyła sukces w konkursie CEF Transport i po raz kolejny uzyskała wysokie dofinansowanie ze środków Instrumentu Łącząc Europę (CEF). 260 mln zł przyznano na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku Tomaszów Lubelski – Hrebenne, jako sposób na usprawnienie ruchu na przejściu granicznym Polska-Ukraina.

error: Content is protected !!