Scroll Top
michniow

W Michniowie zginęło co najmniej 204 mieszkańców, wieś stała się symbolem męczeństwa mieszkańców 817 polskich wsi, spacyfikowanych w czasie II wojny światowej.
Fot. martyrologiawsipolskich.pl

W Michniowie zginęło co najmniej 204 mieszkańców, wieś stała się symbolem męczeństwa mieszkańców 817 polskich wsi, spacyfikowanych w czasie II wojny światowej.
Fot. martyrologiawsipolskich.pl

Jakie straty wojenne Niemcy spowodowały na polskiej wsi?

W czasie II wojny światowej w Polsce zginęło ponad 5 mln osób, z czego na wsi mieszkało 20 proc. Straty w rolnictwie i lasach przekraczają miliard.

W niemal jednomyślnie przyjętej uchwale polski Sejm wezwał rząd Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej, a także ekonomicznej i finansowej za wszystkie skutki rozpętania przez Trzecią Rzeszę II wojny światowej w odniesieniu do Polski i jej obywateli.

Wyliczenie strat

Został przedstawiony raport, który zawiera dokumentację roszczeń. Jak zastrzeżono, żadna metodologia nie pozwala wyliczyć strat wojennych dokładnie. Wiele wyliczeń jest niedoszacowanych, gdyż opierano się na niepełnych danych, w sytuacjach wątpliwych przyjmując ostrożne i pewne ich wersje.

– Pierwszy tom dotyczy oszacowań strat wojennych i są tam oszacowane zarówno straty materialne, wszystkie straty materialne, jak i straty demograficzne, straty ludzkie – mówił w Sejmie poseł Arkadiusz Mularczyk. – Chcę podkreślić, że jeśli chodzi o straty materialne, są tam uwzględnione straty majątku w nieruchomościach, w miastach i na wsiach, straty w ruchomościach, a także są opisane straty w rolnictwie. Dane są oparte przede wszystkim na dokumentach archiwalnych, statystycznych. Jeśli chodzi o straty ludzkie, to nasi eksperci przyjęli nowoczesną metodę liczenia strat, ale wszystkie te straty są liczone bardzo rzetelnie, dokładnie i opierają się na bardzo konserwatywnych wartościach.

Straty na wsi i w rolnictwie

W rozdziale 4 „Raport o stratach materialnych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945” zamieszczono również informacje dotyczące strat na polskiej wsi. „Zbadano straty wynikające ze zniszczenia gruntów rolnych, zaboru i konfiskaty gospodarstw rolnych oraz ich gruntów, konieczności dostarczania kontyngentów zboża i innych płodów oraz produktów rolnych, takich jak mięso, mleko itp., a także strat związanych z czasowym zaprzestaniem produkcji rolniczej i strat w zasiewach, uprawach i plantacjach kultur wieloletnich. Uwzględniono szkody spowodowane wycinką drzew w lasach, zniszczeniem plantacji drzew i krzewów, upraw i zasiewów, a także korzyści utracone z powodu zniszczenia i zaboru budynków przynoszących dochód lub mogących być przedmiotem dzierżawy w okresie pięciu lat (1939-1945)” – podano w raporcie.

Jak wyliczono, straty w rolnictwie (w cenach na koniec 2021 r.) to 64 066 277 tys. zł, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych na wsiach 26 274 074 tys. zł, w lasach 32 071 202 tys. zł.

Straty w ludności

W raporcie zamieszczono też opisy zdarzeń dotyczących ludności, mające pokazać metody i środki stosowane przez Niemców wobec ludności Polski – wśród nich jest opis zagłady wielu wsi.

Ludności wiejskiej zginęło stosunkowo mniej niż mieszkańców miast. Jak podano, wymordowano 5 219 053 osoby, a liczba ludności kraju zmniejszyła się po wojnie o ok. 11,4 mln obywateli. Miasta zamieszkiwało 80 proc. ofiar eksterminacji, a 20 proc. – wsie.

Tom drugi raportu to dokumentacja zdjęciowa, w trzecim zamieszczona jest lista 10 tys. miejscowości, gdzie doszło do męczeńskiej śmierci Polaków. Raport jest dostępny na stronie straty-wojenne.pl.

error: Content is protected !!