Scroll Top

Organizacje i związki

Clear Filters

– Krajowe Dni Pola to trzydniowa impreza, która jest przygotowywana z myślą o rolnikach, dla rolników i dzięki rolnikom – podkreślił w Boguchwale minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

List otwarty organizacji pracodawców do samorządów ze Związku Miast Polskich w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Wspólnoty energetyczne są doskonałym narzędziem do walki ze wzrostem cen energii, ubóstwem energetycznym i zmianami klimatu, przyczyniają się także do poprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa – wskazuje najnowsze opracowanie, przygotowane wspólnie przez Polską Zieloną Sieć (PZS) oraz Beyond Fossil Fuels (BFF).

Do wyczerpania limitu wsparcia przewidzianego na ten rok pozostaje jednak niewiele.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działania byłego ministra sportu i turystyki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia naboru wniosków w ramach Programu Sport dla Wszystkich na 2023 rok.

Złożona przez Krzysztofa Jurgiela rezygnacja z członkostwa w PiS to wynik rozczarowania tym ugrupowaniem.

RPO domaga się ponownego zbadania przez Sąd Najwyższy sprawy sankcji nałożonych na PSL po rozliczeniu wyborów z 2001 roku. Chodzi o przepadek korzyści PSL w wysokości 9 mln 422 tys. 255 zł.

Po ubiegłorocznych sukcesach Mazowiecka Organizacja Turystyczna liczy na kolejne.

Podczas gdy ruszyły wreszcie płatności z tytułu ekoschematów, MRiRW tłumaczy, dlaczego nie można zrezygnować z tych płatności.

error: Content is protected !!