Scroll Top
Parlament Europejski

Do dziś jest czas na powiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego.
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Do dziś jest czas na powiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego.
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Wybory do Parlamentu Europejskiego za 47 dni

Głosowanie 9 czerwca. A to oznacza,  że ruszył już kalendarz wyborczy tych wyborów.

Dziś upływa termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej:

– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

– powołanie okręgowych komisji wyborczych oraz rejonowych komisji wyborczych.

Obecnie PKW podaje o zgłoszeniu 39, a zarejestrowaniu 37 komitetów wyborczych.

Od 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r. możliwe będzie składanie przez wyborców wniosków o:

– wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

– zmianę miejsca głosowania.

Jak mówił dziś podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk, rola tych wyborów będzie wyjątkowa:

– Chcę wyraźnie podkreślić: nigdy wybory do PE nie miały takiego wpływu. Te wyniki, jakie usłyszymy 10 czerwca, dzień po wyborach, będą rozstrzygały o losach Europy i Polski, o naszym bezpieczeństwie, także o sytuacji geopolitycznej.

Listy kandydatów wystawianych przez PO mają być podane w środę, czyli 24 kwietnia.

Czy inne komitety też zdążą ogłosić swoje listy przed majówką?

Do 2 maja 2024 r. do godz. 16:00 potrwa zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Każda lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10.000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym, tj. ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin z obszaru danego okręgu wyborczego.

Jak przypomina PKW, Kodeks wyborczy określa następujące warunki zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego:

1) komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

2) komitet wyborczy partii politycznej, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej dla wspólnego zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego nie może zgłaszać samodzielnie list kandydatów

3) liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10

4) na liście kandydatów:

a) liczba kandydatów – kobiet nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście,

b) liczba kandydatów – mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście.

Jeżeli w wyniku obliczeń okaże się, że 35% liczby wszystkich kandydatów na liście jest liczbą ułamkową, wówczas należy dokonać zaokrąglenia w górę.

Przykładowo, jeżeli na liście zgłoszono np. 9 kandydatów, wówczas 35% liczby wszystkich kandydatów stanowi 3,15. Dlatego też liczba kandydatów – kobiet zgłaszanych na takiej liście nie może być mniejsza niż 4 i liczba kandydatów – mężczyzn nie może być mniejsza niż 4;

5) kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim;

2) ma prawo wybierania w tych wyborach;

3) najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat;

4) od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Nie ma obowiązku zamieszkiwania na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandydat zostanie zgłoszony.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!