Scroll Top
susza pomoc450 mln na pomoc po suszy

Kwotę 450 mln zł  chce wydać w tym roku MRiRW na pomoc po suszy. Najprawdopodobniej już w przyszłym roku.

Od producentów rolnych napływają prośby o wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, za pośrednictwem publicznej aplikacji. Jednocześnie 2022 r. jest kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych na wzrost kosztów produkcji rolnej nałożyły się problemy związane z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – podało MRiRW i przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Proponuje w nim:

1) wydłużenie do 31 października terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, za pośrednictwem publicznej aplikacji;

2) uruchomienie pomocy finansowej dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

„Proponuje się, aby pomoc była udzielana w wysokości:

1) 10.000 zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym;

2) 5.000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej” – podano, nie wiążąc tych kwot z areałem.

W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie stosowany współczynnik korygujący.

Trzeba zauważyć, że aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 14.10.2022 wynosi 282 257 751,05 euro, co stanowi 95,38% limitu. Nie są jeszcze wypłacone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego – nie podano stawek tych płatności. Wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc po stratach po suszy, notowanej kilka miesięcy temu, na pewno opóźni wypłatę należności – i sprawi, że będzie ona wypłacana już po odnowieniu się limitu de minimis po 1 stycznia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!