Scroll Top
lotnisko lądowanie

Fot. EC - Audiovisual Service

Fot. EC - Audiovisual Service

Dotacje na rozwój regionalnych portów lotniczych

Przedsiębiorcy zarządzający portami lotniczymi uzyskają dotacje na ich rozwój bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej.

To zakłada projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu lotniczego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Źródłem finansowania pomocy udzielanej na podstawie projektowanego rozporządzenia mają być środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet programu pomocowego wynosi 35 mln euro.

Jak wskazano w projekcie rozporządzenia, pomoc ma na celu “wspieranie rozwoju regionalnych portów lotniczych wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)”. Podmiotem udzielającym pomocy ma być Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Projekt przewiduje udzielanie wsparcia na:

– zakup urządzeń i systemów do kontroli osób, bagażu, ładunków i poczty;

– budowę obiektów oraz zakup sprzętu bezpośrednio służących do poprawy bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w strefie operacyjnej lotniska;

– dostosowanie i modernizację infrastruktury oraz zakup sprzętu dla zapewnienia ochrony w obszarze obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego; rozbudowę i modernizację systemów służących zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego;

– inwestycje związane z ochroną środowiska lub ograniczeniem negatywnego oddziaływania portów lotniczych na środowisko naturalne.

„Udzielenie wskazanego wsparcia wymaga przyjęcia odpowiedniej krajowej podstawy prawnej jego udzielania (zapewniającej jego zgodność z przepisami o pomocy publicznej). Projektowane rozporządzenie stanowi taką właśnie podstawę” – czytamy w uzasadnieniu.

„Wprowadzenie przedmiotowej regulacji będzie stanowiło jeden z elementów wdrażania programu, który stanowi jeden z najsilniejszych bodźców rozwojowych Polski” – stwierdzono w dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji. Wsparcie ma umożliwić “efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwoju transportu lotniczego”.

Rozporządzenie ma wejść po 14 dniach od ogłoszenia. Na razie projekt ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!