Scroll Top
banknoty

Czy KOWR potrzebuje kolejnego miliarda na działalność gospodarczą?
Fot. Alicja z Pixabay

Czy KOWR potrzebuje kolejnego miliarda na działalność gospodarczą?
Fot. Alicja z Pixabay

Zwiększenia środków na działalność gospodarczą KOWR nie będzie?

Ministrowie wydają się zaskoczeni propozycją przekazania pieniędzy na działalność KOWR, zamiast dla Funduszu Rekompensacyjnego.

Prawie miliard złotych MRiRW chciało przekazać KOWR, zamiast na rekompensaty za mienie pozostawione na wschodzie, zapowiadając tylko ogólnie: „Środki te będą przeznaczone w szczególności na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, dokapitalizowanie spółek nadzorowanych przez KOWR oraz nabywanie nieruchomości rolnych w celu spłaty zobowiązań osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność rolniczą.”

Więcej:

Miliard na interesy KOWR, a nie na Fundusz Rekompensacyjny

Jak się okazuje, ministrowie są zaskoczeni propozycją MRiRW.

Najpierw rozliczenie, potem nowe pieniądze

Piotr Patkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, domaga się potwierdzenia przez MSWiA, że ograniczenie wpływu o 978.910 tys. zł nie wpłynie negatywnie na realizację ustawowych zadań Funduszu Rekompensacyjnego. „Z przedstawionych dokumentów nie wynika, czy takie uzgodnienia były prowadzone” – wskazuje.

Jak podkreśla, w latach 2022 i 2023 kwoty odpowiednio: 500 mln zł i 445 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie były wpłacane do budżetu państwa i miały zostać przeznaczone na przywoływane również teraz zadania KOWR – „w tym w zakresie obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego oraz nabywania nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa. Przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu kolejnych, znacznych środków na ww. cele, konieczne jest przedstawienie przez projektodawców informacji na temat wykonania przepisów art. 23c i 23d ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Biorąc pod uwagę priorytety Rady Ministrów, w przypadku potwierdzenia, że brak zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego nie powoduje ryzyka braku realizacji zadań ustawowych Funduszu, zasadne byłoby w pierwszej kolejności rozważenie zasilenia wskazanymi kwotami dochodów budżetu państwa” – wskazuje MF.

Zatem najpierw trzeba rozliczyć się z wydatkowanego już na ten sam cel prawie miliarda złotych, a dopiero potem sięgnąć po następny.

Jak dodano, potrzebne jest wskazanie, na co trafią środki, a poza tym „Do projektu rozporządzenia powinny zostać dołączone również projekty zmiany planu finansowego FR i ZWRSP oraz ewentualnie KOWR, na rok 2023 i 2024 (uwzględniając m.in. poziom zaawansowania prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024).”

Ocena skutków regulacji do uzupełnienia

Uzupełnienia projektu przez uzupełnienie oceny skutków regulacji domaga się też KPRM i Antoni Olszewski, Koordynator Oceny Skutków Regulacji.

Podaje w swoim piśmie, że w projekcie brak informacji o tym, na co KOWR miałby przekazać pieniądze:

„ W pkt 2 OSR wymagane jest szersze uzasadnienie:

  1. potrzeby zmniejszenia kwot przekazywanych przez KOWR do Zasobu poprzez m.in. wskazanie kwot planowanych na wydatkowanie zadań takich jak: obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, dokapitalizowanie spółek nadzorowanych przez KOWR, nabywanie nieruchomości rolnych w celu spłaty zobowiązań osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność rolniczą,
  2. proponowanych wskaźników do obliczenia rocznych zobowiązań KOWR względem Zasobu (także z perspektywy potrzeb wydatkowych Funduszu Rekompensacyjnego).
  3. W tabeli w pkt 6 OSR należy wykazać dla poszczególnych lat kwoty zmniejszenia wydatków z Zasobu/KOWR i jednocześnie zmniejszenie przychodów Funduszu Rekompensacyjnego na taką samą kwotę. Należy także odpowiednio dostosować opis pod tabelą, określając m.in. metodykę obliczenia kwot dla poszczególnych lat oraz usuwając informację o braku wpływu regulacji na sektor finansów publicznych”.

Jak z tego wynika, projektu działalności gospodarczej KOWR nie uzgodniono z rządem.

Posty powiązane

error: Content is protected !!