Scroll Top
owoce jabłko wiśnie maliny

Jaki jest ten sezon dla producentów owoców?
Fot. NoName_13 z Pixabay

Jaki jest ten sezon dla producentów owoców?
Fot. NoName_13 z Pixabay

MRiRW: To relacje popytowo-podażowe kreują sytuację rynkową

Czy Ministerstwu Rolnictwa udało się ustabilizować sytuację na rynku malin i owoców miękkich? Na ile KGS i Skarb Państwa stabilizują ten rynek? Jak wynika z informacji ministerstwa, sytuację rynkową kreują relacje popytowo-podażowe.

Jaki jest mechanizm skupu malin przez “spółkę Skarbu Państwa”, wprowadzany teraz, i czym różni się od mechanizmu skupu jabłek przez Eskimosa, uruchomionego kilka lat temu? Czy prokuratura zakończyła wyjaśnianie sprawy Eskimosa? A Bielmleku? Czy postawiono komuś zarzuty?

Niestety nie na wszystkie te pytanie udaje się uzyskać w MRiRW odpowiedź.

Skup malin na zlecenie KGS?

MRiRW poinformowało w odpowiedzi, że „dwie spółki z udziałem Skarbu Państwa włączyły się w skup malin na zasadach rynkowych. Należy przy tym podkreślić, że nie jest to skup interwencyjny, a wspomniane spółki reprezentują stronę popytową na rynku.

Skup jest prowadzony na terenie województwa lubelskiego, które jest zagłębiem uprawy malin w Polsce.

Zaangażowane podmioty obecnie oferują ceny na poziomie 5,5-5,8 zł/kg.

Mając na względzie trudną sytuację na rynku malin w bieżącym sezonie, poprzez zaangażowanie się w skup malin dwóch spółek Skarbu Państwa generujących znaczny popyt na te owoce, rolnicy mogą je sprzedawać na bardziej ustabilizowanym rynku.

Jednocześnie resort rolnictwa na bieżąco monitoruje sytuację na rynku malin oraz prowadzi dialog z ich producentami i przetwórcami.

Odnosząc się natomiast do drugiej części zapytania, MRiRW proponuje skontaktować się z właściwymi organami prokuratury.”

Skąd niechęć Ministerstwa Rolnictwa do wyciągania wniosków?

To dziwna odpowiedź – pytam przecież o mechanizm działania uruchomionego skupu malin i prosiłam o porównanie z ostatnio prowadzonym przez Eskimosa skupem jabłek, też akcją MRiRW. Nawet jeśli MRiRW nic nie ma do powiedzenia na temat śledztw (co jest dziwne, wszak dotyczą podległego MRiRW KOWR i kierownictwa ministerstwa, a także jego flagowych działań, jak prezentowano powołanie holdingu i prowadzenie skupu jabłek), to pytam o wnioski. Czy mam rozumieć, że ich też nie ma? Jak teraz wyłoniono “dwie spółki z udziałem Skarbu Państwa”, które “włączyły się w skup malin na zasadach rynkowych”? Co to za spółki? Na czym polega udział i sukces MRiRW, jeśli i tak prowadziły one skup malin (co to znaczy, że spółki te “reprezentują stronę popytową na rynku”)? Skąd pomysł, który dementuje ministerstwo, że miałby to być skup interwencyjny? Jak rozumieć sformułowanie: <Mając na względzie trudną sytuację na rynku malin w bieżącym sezonie, poprzez zaangażowanie się w skup malin dwóch spółek Skarbu Państwa generujących znaczny popyt na te owoce, rolnicy mogą je sprzedawać na bardziej ustabilizowanym rynku>? Jaki jest udział w rynku tych dwóch spółek i dlaczego nie są podawane ich nazwy? Czy są tajne i dla sprzedających maliny? Kto jest udziałowcem tych spółek poza Skarbem Państwa i czy KOWR udzielił i tym razem wsparcia na prowadzenie tego skupu? Czy MRiRW planuje podobny udział w innych skupach, np. jabłek?

KGS zapowiadano jako holding mający wpływać na ceny i sytuację zwłaszcza na rynku owoców miękkich. Czy się sprawdziła w tej roli? A jak MRiRW ocenia stabilizacyjny wpływ GK KGS na rynek zbóż?

To relacje popytowo-podażowe kreują sytuację rynkową

Pytania można mnożyć, ale odpowiedź jest nader ogólna:

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność w sektorze rolno-spożywczym na aktualną trudną sytuację na rynku owoców miękkich. W związku z tym, w bieżącym sezonie zbiorów, dwie spółki z udziałem Skarbu Państwa włączyły się w skup malin na zasadach rynkowych. Zaangażowane spółki Skarbu Państwa dokonały wyboru kontrahentów pośredniczących w skupie malin na zasadach wolnorynkowych.

Należy zauważyć, że to relacje popytowo-podażowe kreują sytuację rynkową, a więc każdy nowy uczestnik rynku generujący dodatkowy popyt (jak w tym przypadku) ma na ten rynek wpływ. Popyt zgłoszony przez ww. spółki na krajowym rynku malin do przetwórstwa, może pozytywnie przyczynić się do ustabilizowania cen tych owoców, przy czym wpływ ten ma charakter rynkowy.

Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest upoważniony do podawania nazw przedsiębiorstw prowadzących regularną działalność gospodarczą, z uwagi na ryzyko zarzutu faworyzowania konkretnych podmiotów na rynku.

Udziały w spółkach na których zlecenie prowadzony jest skup ma wyłącznie Skarb Państwa.

W odniesieniu do roli KOWR informujemy, że skup jest prowadzony na zasadach czysto rynkowych.

W odniesieniu do ww. skupu malin w przestrzeni medialnej pojawiają się sformułowania takie jak <skup interwencyjny> czy <skup państwowy>, stąd podkreślenia wymaga, że nie jest to działanie tego rodzaju.

Odnosząc się do możliwości podjęcia podobnych jak omawiane działań na innych rynkach informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco monitoruje sytuację w sektorze owoców i warzyw i reaguje stosownie do potrzeb.

Jednoczenie informujemy, że nadzór nad Krajową Grupą Spożywczą sprawuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, dlatego prosimy o rozważenie skierowania pytań dotyczących działalności KGS do tego resortu.”

Zawsze można, czasami pytanie jest ważniejsze niż odpowiedź…

Czytaj też:

UOKiK:  Trudna sytuacja na rynku malin nie jest wynikiem zmowy

Posty powiązane

error: Content is protected !!