Scroll Top
panel rektorów

Panel rektorów;
Fot. MP

Panel rektorów;
Fot. MP

Jaka będzie przyszłość polskiego rolnictwa i rolnika?

Dwudniowy Kongres „Polska Wieś XXI Europejskie Forum Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich” zakończył wczoraj panel rektorów, rozpoczynający kampanię społeczną „Poprawa wizerunku rolnika i znaczenia jego pracy – rolnik przyszłości”.

 

Rektorzy Uniwersytetów Przyrodniczych byli zgodni: trwają przeobrażenia w rolnictwie, zmienia się ten dział gospodarki, ale też pozycja i potrzeby zawodu rolnika – zatem i system jego kształcenia.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in. na temat przemian, jakie wywołuje i wywoływać będzie udział Ukrainy w rynku. Czy mamy do wykorzystania jakieś przewagi konkurencyjne?

Prof. Sylwester Tabor, rektor  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wskazał, że w produkcji surowcowej raczej nie będziemy konkurencyjni. Decydują o tym żyzne gleby, możliwość zbierania plonów bez większego wysiłku i z pełnym wykorzystaniem możliwości amortyzacji maszyn.

– To, co może być naszą siłą, to jest po pierwsze dobrze rozbudowane przetwórstwo, które jest w stanie wzbogacać produkty surowcowe – mówił, podkreślając konieczność powstrzymania przed zasypaniem produktami z Ukrainy. – My nie wykorzystujemy bardzo istotnej formy współpracy – wskazał też profesor. – Współpracy rolników tworzących wspólne grupy, spółdzielnie, aby móc zaoferować w grupie przy tych utrudnieniach, o których była mowa, większe ilości produktu na zewnątrz.

Profesor namawiał do wzbudzenia u naszych rolników chęci współpracy, co może dać nam przewagę konkurencyjną, także w starciu z oligarchami z Ukrainy.

W dyskusji wskazywano też na rolę doświadczenia Polski (także z okresu wchodzenia w struktury UE), nasze dostosowanie do reguł unijnych i wymaganych zasad, możliwość wykorzystania także szans, jakie daje rozdrobnienie w rolnictwie czy możliwość produkcji ekologicznej.

W tym kierunku powinny też iść dążenia kształcenia rolniczego.

Prof. Piotr Goliński, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu apelował o akcentowanie, że polska żywność jest dobrej jakości i nasze łańcuchy żywnościowe są krótkie – to uświadomi naszą przewagę nad rolnictwem nastawionym na ilość.

Czytaj też:

MRiRW: Najważniejsze jest dobro polskiego rolnika

Posty powiązane

error: Content is protected !!